Vi søker prosjektleder til Indre Troms

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb bardufoss 22.10.2019

Byggeleder føringsveier/strømforsyning ERTMS

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Jernbanen er på spor mot en ny fremtid. Fra å være mekanisk og manuell, er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital. Bane NOR er en pådriver for denne utviklingen. Utdatert teknologi langs hele Norges jernbanenett erstattes med et nytt digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land – European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS …
1 Ledig jobb oslo 03.11.2019

Senior kontraktsrådgiver

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Bane NOR styrker anskaffelsesorganisasjonen og søker etter kontraktsrådgivere til nyopprettet avdeling Anskaffelser og logistikk i Infrastrukturdivisjonen. Stillingene er plassert i seksjon Prosjektanskaffelser og rapporterer til kontraktssjef. Prosjektene i Infrastrukturdivisjonen er fornyelses- og investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisteren…
1 Ledig jobb oslo 05.11.2019

Er du nyutdannet i 2020 og har lyst til å kickstarte din karriere som trainee i et ledende selskap?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb lysaker snarest

Vi søker dyktige fagarbeidere til varierte oppgaver i Sogn og Fjordane

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb nordfjordeid 21.10.2019

Vi søker prosjektingeniør til Lyngen

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb oteren 20.10.2019

Vi søker fagarbeidere til varierte oppgaver i Indre Troms

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb bardufoss 21.10.2019

Vi søker elektromontør til vår avdeling i Sogn

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb kaupanger 30.10.2019

Konsulenter og bibliotekarer

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen s…
1 Ledig jobb mo i rana 24.10.2019

32 skanneroperatører

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen s…
1 Ledig jobb mo i rana 24.10.2019

Språkteknolog

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket lyser ut to faste stillinger som språkteknolog. Arbeidsoppgavene vil være fordelt mellom Språkbanken og DH-laben (digital humaniora laboratoriet). Språkbankens oppdrag er å samle inn, utvikle og vedlikeholde ressurser og verktøy for språkteknologisk forsking og utvikling med relevans for norsk språk. For mer informasjon, se www.språkbanke…
1 Ledig jobb oslo 20.10.2019

Bibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Bibliotekar – Avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering Ettårig vikariat i 100% stilling ledig for arbeidsom og strukturert bibliotekar med tiltredelse 1. desember. Vikariatet er tilknyttet seksjon Kunnskapsorganisering monografier og arbeidet vil i hovedsak bestå av katalogisering og noe klassifikasjon av norske og utenlandske bøker, samt kvalitetssikring …
1 Ledig jobb oslo 30.10.2019

Programmedarbeider

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du hjelpe oss å utvikle historie- og samfunnsformidling gjennom arrangementer? Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en programmedarbeider i fast stilling til å videreutvikle og løfte dette oppdraget ytterligere. Nasjonalbibliotekets arrangementer skal bidra til å å…
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Barne- og ungdomsansvarlig

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du hjelpe oss å utvikle skolebesøk og formidling av kulturarven til barn og unge? Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum. Vi ønsker nå å utvikle formidlingsprogrammet til også å omfatte barn og unge, og søker derfor etter en medarbeider med ansvar for dette i en fast stiling. Til st…
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Bibliotekar - Avdeling for Tilvekst og kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingen er tilknyttet seksjon Kunnskapsorganisering pliktavlevert materiale som har ansvar for katalogisering og klassifikasjon av pliktavleverte dokumenter til katalog og nasjonalbibliografi. I stillingen inngår katalogisering og klassifikasjon av periodisk materiale og ansvar for tildeling og registrering av ISSN til norske tidsskrift. I tillegg vil det…
1 Ledig jobb mo i rana 20.10.2019

Veterinær

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområder. Sentralt i organisasjonen står teamarbeid og medarbeiderskap. Som medarbeider i Mattilsynet får du faglig utvikling og kan påvirke egen arbeidssituasjon. I stillingen kan du som veterinær bruke dine fagkunnskaper til å vurdere og for…
1 Ledig jobb aksdal 28.10.2019

Fast stilling som veterinær

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig en fast stilling som veterinær ved avdeling Sør-Innherred med kontorsted Levanger. Kontoret har for tiden 17 medarbeidere og dekker Mattilsynets arbeid i kommunene Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Området har en omfattende landbasert matproduksjon. Det er tre godkjente slakterier i avde…
1 Ledig jobb levanger 25.10.2019

Vil du jobbe med fiskehelse og fiskevelferd?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter en ny medarbeider til akvakulturteamet vårt i Namdal. Avdeling Namdal er lokalisert med kontorsteder i Namsos og på Kolvereid. Begge kontorstedene har gode flyforbindelser. Avdelingen har for tiden 13 ansatte, der hovedtyngden arbeider i Namsos. Kontoret dekker Mattilsynets arbeid i 13 namdalskommuner. Avdelingen dekker et distrikt med stor sj…
1 Ledig jobb namsos 27.10.2019

Vi søker kommunikasjonsdirektør for et års vikariat 

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynets visjon er "et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt" - vil du være med oss på dette arbeidet? Er du en leder som setter retning, gir trygghet og gode råd, trives med utfordringer både på operativt og strategisk nivå? Motiveres du i tillegg av å legge til rette for god kommunikasjon internt og eksternt mot samfunnet, kan det være deg v…
1 Ledig jobb oslo 23.10.2019

Avdelingssjef- Mattilsynets Avdeling Oslo, Asker og Bærum

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynets visjon er "et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt" - vil du være med oss på dette arbeidet? Er du en leder som motiveres av å utvikle engasjerte medarbeidere, og får energi av å legge til rette for kontinuerlig forbedring? Har du i tillegg god organisasjonsforståelse og trives med å håndtere media kan det være deg vi leter etter. Av…
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Vil du jobbe for trygt drikkevann?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynets visjon er "et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt" Trygt drikkevann er et høyt prioritert område i Mattilsynet, og tilsyn med drikkevann må styrkes. Vil du være med oss på dette arbeidet? Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Regionen har 1,2 millioner innbyggere og befolkningen er i sterk vekst. Ti…
1 Ledig jobb ski 27.10.2019

Fast stilling som førstekonsulent i Mattilsynet region Stor-Oslo

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

I Mattilsynet region Stor-Oslo er det ledig en fast stilling som førstekonsulent med arbeidssted på Yven, i Østfold fra 1. januar 2020. Stillingen er tilknyttet seksjon fellestjenester ved avdeling Oslo, Asker og Bærum. Seksjon fellestjenester leverer administrative tjenester til hele region Stor-Oslo. Seksjon fellestjenester har 7 medarbeidere som er plasse…
1 Ledig jobb yven 23.10.2019

Førsteinspektør på matområdet i Oslo, Asker og Bærum

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Avdeling Oslo, Asker og Bærum har vi ledig et vikariat fram til 30.06.2020 som førsteinspektør med snarlig tiltredelse. Avdelingen dekker kommunene Oslo, Asker og Bærum og stillingen har kontorsted i Oslo. Region Stor-Oslo består av fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Regionen er organisert i 5 avdelinger og Avdeling Oslo, Asker og Bærum er én avdeling i …
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Systemansvarlig radio - kjernenett og basestasjoner

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

GSM-R er norsk jernbanes eget nett for kommunikasjon mellom blant annet togleder og togfører. GSM-R bygger på mobilstandarden GSM, men som i tillegg har krav til høy tilgjengelighet og funksjoner som nød -og gruppeanrop. GSM-R dekker alle jernbanespor hvor det foregår regulær togframføring. Kommunikasjonsnettet består av både sentral og spredt infrastruktur.…
1 Ledig jobb trondheim 30.10.2019

Systemansvarlig radio - repeatere

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

GSM-R er norsk jernbanes eget nett for kommunikasjon mellom blant annet togleder og togfører. GSM-R bygger på mobilstandarden GSM, men som i tillegg har krav til høy tilgjengelighet og funksjoner som nød -og gruppeanrop. Det er bygget GSM-R dekning i alle tunneler over 100 meter. Overvåkingen av anleggene er sentralisert og driftes fra Trondheim. GSM-R dekke…
1 Ledig jobb trondheim 30.10.2019

Systematisk ferdigstillelse koordinator

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Prosjektet Nykirke-Barkåker er en del av InterCity utbyggingen og omfatter ca. 14km nytt dobbeltspor. Som en del av utbyggingen omfattes flere utførelsesentrepriser samt to store totalentrepriser. Vi byr på en hektisk og spennende arbeidshverdag med svært godt arbeidsmiljø. Prosjektet har behov for en koordinator som har tverrfaglig forståelse og som kan ide…
1 Ledig jobb tønsberg 15.11.2019

Akvakultur - vikariat

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet er ein kunnskapsorganisasjon som legg stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområde. Sentralt i organisasjonen står teamarbeid og medarbeiderskap. Som medarbeidar i Mattilsynet får du fagleg utvikling og kan påverke eigen arbeidssituasjon. I stillinga kan du som veterinær/fiskehelsebiolog bruke dine fagkunnskapar til å…
1 Ledig jobb måløy 31.10.2019

Veterinær - fast stilling

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Mattilsynets hovedkontor, Seksjon dyrehelse, er det ledig en fast stilling som seniorrådgiver med kontorsted i Sandnes. Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon som skal sikre den gode norske dyrehelsa, at maten er trygg og at dyra har det godt. Her er spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i…
1 Ledig jobb sandnes 25.10.2019

Energimontør/ KL montør  Hokksund

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Er du den vi ser etter? I område Hokksund trenger vi nå flere fagarbeidere innen energi / høyspenning. Som energimontør/KL montør skal du drift og vedlikeholde kontaktledningsanlegget på jernbanen. Anlegget består av matstasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Arbeidsoppgaver Drifts- og vedlikeholdsoppgaver…
1 Ledig jobb hokksund 03.11.2019

Regnskapscontroller

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Bane NOR Eiendom er en egen divisjon og et aksjeselskap i Bane NOR. Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge, og er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 335 operative togst…
1 Ledig jobb oslo 29.10.2019

Daglig leder

Helgeland Kraft AS

Energi- og vannforsyning

Til spennende og utfordrende stilling i Helgeland Kraft Nett AS søkes: DAGLIG LEDER Som daglig leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjetter. Hovedfokus de nærmeste årene vil være å skape en fremtidsrettet og forretningsorientert organisasjon. Du er en synlig, tydelig og samlende leder som evner å skape resulta…
1 Ledig jobb mosjøen 06.11.2019 Lederstilling

Journalist

Bladet Vesterålen AS

Media, informasjon og PR

Journalist ved vårt Øksnes-kontor på Myre Bladet Vesterålen ønsker å utvide den redaksjonelle staben, og vi søker journalist til fast stilling ved vårt Øksnes-kontor på Myre. – Vi ønsker oss en engasjert og samfunnsinteressert journalist – gjerne med erfaring og mulighet for snarlig tiltredelse. Øksnes er en kommune med sterke fiskeritradisjoner og et næring…
1 Ledig jobb sortland 15.11.2019 Journalist

SHA Rådgiver

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR oghar en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje.Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen,Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-…
1 Ledig jobb eidsvoll 20.10.2019

SHA Rådgiver

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i…
1 Ledig jobb moss 15.10.2019

Underdirektør, dokumentforvaltning Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offe…
1 Ledig jobb stavanger 01.11.2019

Vi søker 1-2 jurister til Storbedrift i Bergen

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skattekontoret i Bergen, avdeling Storbedrift, søker 1-2 jurister som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling, samt tett oppfølgi…
1 Ledig jobb bergen 22.10.2019

Nytenkende og analytiske økonomer eller revisorer til finansmiljø i Haugesund

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten i Haugesund søker nytenkende og analytiske revisorer eller økonomer til to spennende stillinger. Stillingene vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver t…
1 Ledig jobb haugesund 20.10.2019

skattejurist/seniorskattejurist

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av Divisjon Innkreving og har ansvar for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen ligger i gruppen søknad og prosess som er en del av seksjon Annen innfordring. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med kon…
1 Ledig jobb mo i rana 31.10.2019

Spennende lederstilling i Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Avdeling skatt og avgift i Divisjon innkreving søker en dyktig, engasjert og utviklingsorientert underdirektør til…
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019

Skattejurist - eiendom - Hamar

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du jurist som ønsker et miljø med høyt tempo og varierte oppgaver? Da er kanskje du den vi er ute etter! Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Gruppene på Hamar har et særlig ansvar for bindende forhåndsuttalelser på eiendom. De har også fagansvar for a…
1 Ledig jobb hamar 27.10.2019