Ledig 30% fast stilling som hjemmehjelp

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  35 % fast stilling som hjemmehjelp f.o.m. 1.12.2021. Stillingen kan kombineres med helgestillinger som pleieassistent. Arbeidsoppgaver: Yte praktisk bistand til mennesker som trenger hjelp til å mestre dagliglivet, på grunn av alder, sykdom eller spesielle behov. Som hjemmehjelp hjelper du til med bl.a. rengjøring, innkjøp rengjøring,…
1 Ledig jobb nesbyen 31.10.2021

Lærar ved Ål ungdomsskule

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kom til oss med engasjementet ditt! Bli med på vidareutvikling av ein skule i godt driv! Det er ledig 100 % fast stilling som lærar frå 01.01.2022. Ål ungdomsskule er ein ungdomsskule med ca. 190 elevar og 40 tilsette. Me har tredeling på kvart av dei tre trinna. Skulemiljøet er positivt med høg trivsel blant både tilsette og elevar. Kvalifikasjonar Go…
1 Ledig jobb ål 08.11.2021

Tilkallingsvikarer for renhold

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sigdal kommune søker etter tilkallingsvikar på renhold. Renhold er samlet i eiendomsavdelingen fra 1.1.2021. Kvalifikasjoner: Fagbrev innen renhold eller erfaring fra yrket. Personlige egenskaper: Motivert for å jobbe helhetlig. Strukturert og ansvarsbevisst. Selvstendig og samarbeidsvillig. Løsningsorientert. Personlig egnet…
1 Ledig jobb prestfoss 03.11.2021

100 % stilling som ruskonsulent /miljøterapeut ved psykisk helse og rus

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du vere med på å vidareutvikle gode lågterskel meistringstilbod til brukar med innan rus / psykiatrifeltet i Ål kommune? Er du glad i mennesker, og ser du andre sine ressursar og potensiale? Me har ledig eit 1 års engasjement i psykisk helse og rus frå 01.12.21 med høve til forlenging og omgjering til fast stilling. Avdeling Psykisk helse og rus…
1 Ledig jobb ål 04.11.2021

Drosjeløyver

Geilo taxi AS

Transport, logistikk og lager

P.g.a. økende oppdragsmengde søker vi 2 nye drosjeløyver for snarlig tiltredelse.  Vi har inngått 4-5 års avtale med Viken fylkeskommune om enerett til drosjetransport, samt 4 års avtale om pasient/ skolebarnstransport.  Ev. spørsmål og søknad kan stiles til Odd Harald Olsen, e-post: oddolsen48@gmail.com  eller tlf. 404 05 000  Søkere må ha eller …
2 Ledig jobb geilo snarest Annet

Tilkallingsvikar i BPA - ordning (Brukerstyrt personlig assistent)

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

  Det er behov for en tilkallingsvikar i en BPA-ordning som kan tenke seg noen dager, kvelder eller helger ved behov. Har du ledig tid og syns dette høres interresant ut? Ta kontakt med virksomhetsleder Turid Flaget, tlf. 32 71 22 00. Ønskelig med helsefaglig utdanning. Personlig egnethet vektlegges. Språk: Søkeren må beherske norsk mun…
1 Ledig jobb prestfoss 03.11.2021

Vil du vera med på å planlegge fremtidas kommune? Arealplanleggjar - 100% fast stilling

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hallingdal er ein spennande møteplass mellom aust og vest med eit rikt mangfald av arbeidsplassar og tilbod sumar og vinter. Draumeplass for deg som likar friluftsliv, kultur og eit kortreist og køfritt kvardagsliv. Er du glad i friluftsliv (ski, sykkel, klatring, riding, vandring) og set pris på eit rikt kulturliv er Ål plassen for deg - sentralt i Sør-Nor…
1 Ledig jobb ål 01.11.2021

Ass. avdelingsleder Hjemmetjenesten Geilo, 100 % fast

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Hjemmetjenesten på Geilo har følgende stilling ledig Assisterende avdelingsleder 100 % fast Assisterende avdelingsleder i hjemmetjenesten er avdelingsleder sin nærmeste medarbeider. Målet med assisterende avdelingsleder i hjemmetjenesten er å avlaste og støtte avdelingsleder og bidra til at delegerte oppgaver fra avdelingsleder, bli…
1 Ledig jobb geilo 07.11.2021

Ergoterapeut 40 % vikariat

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet for forebyggende helse har ledig 40% vikarat for ergoterapeut i perioden 1.1.2022 - 31.12.2022. Det er idag en ergoterapeut og tre fysioterapeuter ved avdelingen. I tillegg er det følgende faggrupper i forebyggende helse: Helsesykepleier, jordmor, psykolog, frisklivssentral, familiehjelper og lege.  Ergoterapeuten jobber på tvers med alle vi…
1 Ledig jobb prestfoss 29.10.2021

VA Ingeniør / Prosjektleder 100 % fast - Teknisk etat

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Teknisk etat har følgende stilling ledig: VA Ingeniør / Prosjektleder 100 % fast stilling Personen vil jobbe i et tverrfaglig miljø i en prosjektavdeling sammen med andre ingeniører/prosjektledere. I tillegg vil vedkommende ha kontakt med de operative avdelingene med ansvar for kommunalteknisk drift av renseanlegg, vannverk og tilhøren…
1 Ledig jobb hol 01.11.2021

Avdelingsleder Nesbyen/Flå

Hallingdal Kraftnett AS

Vi søker en strukturert og løsningsorientert person som ønsker å bli en del av vår ledergruppe på avdelingsnivå. Arbeidet vil være utviklende og utfordrende. Vi nevner det daglige driftsansvaret for avdelingen med for tiden åtte ansatte, herunder koordinering av utbyggingsplaner, vedlikehold, driftsoppgaver samt noe personal- og budsjettansvar. Du er sentral…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021 Lederstilling

Ledig 100% faste stillinger som sykepleier i demensomsorgen

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% faste stillinger som sykepleier i Demensomsorgen, i turnus. Stillingsprosent og arbeidstidsordning med vakt 6. hver helg kan diskuteres. Vil du være med å skape utvikling innen demensomsorgen i Nesbyen kommune?                    Da bør du søke på denne stillingen!! Arbeidsoppgaver: Sykepleie til pasienter med demensdiagnose …
1 Ledig jobb nesbyen 31.10.2021

Ledig 100% vikariat som dagsykepleier i demensomsorgen

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi tilbyr 1,5 års vikariat med inntil 100% på dagtid. Arbeidsoppgaver: Rollen skal fungere som et bindeledd mellom personal og ledelse. Sykepleie til pasienter med demensdiagnose. Ansvarlig for legevisitt både akutt og planlagt. Fokus på brukermedvirkning og pårørendearbeid. Foreta nødvendige faglige og personalmessige prioriteringer…
1 Ledig jobb nesbyen 31.10.2021

Miljøterapeuter 2x inntil 100 % fast - Miljøterapitjenesten

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Miljøterapitjenesten på Geilo har følgende stillinger ledige: Miljøterapeuter, 2x inntil 100 % fast Stillingene inngår i 2 eller 3-delt turnus med arbeid i 2 helger av 6. 2-delt turnus har vakter på inntil 12,5 timer. Miljøterapitjenesten yter tjenester til personer som har fått tildelt sine tjenester etter gjeldende lovverk. De fle…
1 Ledig jobb geilo 31.10.2021

Tilkallingsvikar kjøkken

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

  Kjøkkenet på Sigdalsheimen trenger tilkallingsvikar. Arbeidsoppgaver: Varierte oppgaver knyttet til matlaging, servering og matlevering. Matrelaterte oppgaver. Renhold av arbeidssonene. Kvalifikasjoner: Erfaring fra tilsvarende yrke. Personlig egnethet vektlegges. Personlige egenskaper: Motivert for å jobbe helhetlig. St…
1 Ledig jobb prestfoss 26.10.2021

Renholder og Serviceleder

JK service 24 AS

Vaktmestertjenester

RENHOLDER  til vår renholdsavdeling JK SERVICE 24 AS søker renholdere for fast ansettelse og deltid. For den rette person vil det kunne være mulighet for litt administrativt arbeid. Vi søker en positiv, tydelig og handlekraftig person som trives med å jobbe med mennesker i team i et hektisk miljø.  Spørsmål om stillingen kan rettes til Therese  Østergaard t…
2 Ledig jobb geilo 01.11.2021 Annet

Medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ål kommune er vertskap for felles kontor for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå på Torpomoen. Kontoret skal mellom anna følgje opp vassdirektivet, handsame utsleppssøknadar og føre tilsyn med private avløpsanlegg   100% fast stilling som medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp   Vi ønsker at du: har relevant utdanning, praks…
1 Ledig jobb ål 28.10.2021

Ledig 100% stilling som tjenesteleder i helse og omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteleder for korttids/rehabiliteringsavdeling ved Elverhøy Helsetun Nesbyen kommune søker etter en tjenesteleder i 100 % fast stilling ved korttids/rehabiliteringsavdeling ved Elverhøy Helsetun. Helse og omsorg har 6 avdelinger hvor korttids/rehabiliteringsavdelingen er en av disse. Om stillingen Korttids/rehabiliteringsavdelingen ved Elverhøy hels…
1 Ledig jobb nesbyen 15.11.2021

Ledig 50% vikariat og 50% fast stilling som ergoterapeut (2.gangs utlysning)

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vikariat og fast stilling som ergoterapeut. Nesbyen kommune søker offentlig godkjent ergoterapeut i 50% vikariat og 50% fast stilling. Stillingene kan kombineres. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i våre kommuner. Stillingen vil tilhøre et fagmiljø blant annet bestående av fysioterapeuter og ergoterapeut.    …
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig 60% fast stilling som sykepleier i Natt-tjenesten

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Arbeidsoppgaver: Yte helsetjenester i institusjon (demensavdeling/sykehjem /korttidsavdeling) og opprinnelig hjem Kvalifikasjoner: Offentlig godkjenning som sykepleier Førerrkort kl.B Egenskaper: Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig Du må ha gode samarbeidsevner og håndtere travle vakter Gr…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig 80% midlertidig stilling som helsefagarbeider i institusjon/omsorgsbolig

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Ledig vikariat f.o.m. 01.12.21 t.o.m. 01.11.22 - Institusjon/Omsorgsbolig Arbeidsoppgaver: Yte helsehjelp i institusjon Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent helsefagarbeider Egenskaper: Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig Du må ha gode samarbeidsevner og håndtere travle arbeidsdagen Grunnleggen…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig 70% stilling som helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Ledig 70 % stilling som helsefagarbeider, ledig 21 % fast (2. hver helg) og 14 % fast (3. hver helg) i hjemmesykepleien fra 10.12.2021. Arbeidsoppgaver: Du vil i hovedsak utføre helsehjelp til innbyggere i deres opprinnelig hjem eller i omsorgsbolig Samarbeid med annet helsepersonell Arbeidstid: Fleksibel turnus med arbeid hver 2. el…
1 Ledig jobb nesbyen 25.10.2021

Ledig 100% stilling som sykepleier i hjemmesykepleien

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vi har ledig  70 % fast og 30 % vikariat med mulighet for fast ansettelse fra 10.12.2021. Arbeid 3.hver helg. I hjemmebasert omsorg vil du få mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer i en framtidsrettet virksomhet der blant annet velferdsteknologi innføres og hverdagsmestringstankegangen er rådende. Du vil få varierte arbeidsoppgaver med faglige ut…
1 Ledig jobb nesbyen 25.10.2021

ECURA SATSER I BERGEN

Ecura Bo og Habilitering AS

Helse og Sosial

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak.Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi hjemmesykep…
6 Ledig jobb marifjøra 22.10.2021

Driftsoperatør/teknikar VA - 100% fast stilling

Hemsedal Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hemsedal kommune har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør/teknikar ved driftsavdelinga. Avdelinga er underlagt Teknisk etat og har mellom anna ansvar for drift av tre avløpsrenseanlegg, to vassverk, leidningsnett og kommunale vegar. I åra som kjem skal vi investere betydelege beløp i nytt vassbehandlingsanlegg, utbygging av nye overføringsleidning…
1 Ledig jobb hemsedal 31.10.2021

50 % fast stilling i oppsøkjande team

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du opptatt av førebyggjande arbeid, kvardagsmeistring, velferdsteknologiske løysingar, demensomsorg og alderspykiatri? Då har vi ledig 50 % stilling i Oppsøkjande team. Stillinga kan kombinerast med andre stillingar i kommunen.  Ål kommune oppretta Oppsøkande team i 2010. Teamet er tverrfagleg og har til saman 100 % stilling. Stillinga er lagt til a…
1 Ledig jobb ål 24.10.2021

Fast stilling som sjukepleiar ved Ål Legeteneste og legevakt

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du erfaring frå laboratoriearbeid og akuttmedisin?  Har du motivasjon og interesse for fagfeltet, og trivs med ein travel kvardag?  Me søkjer deg som kan ta i eit tak når det er nødvendig, og beheld roen når det skjer mange ting på ein gong. Ved avdeling legetenester / øvre Hallingdal legevakt / Hallingdal legevaktsentral er det ledig en 75% stilli…
1 Ledig jobb ål 24.10.2021

Sykepleiere / Helsefagarbeidere

Ringerike kommune

Kommune

Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere til vakre Nes i Ådal Nes omsorgssenter, Ringerike kommune Er du sykepleier eller helsefagarbeider? Vi trenger deg på laget på Nes. Nes omsorgssenter ligger i tettstedet Nes i Ådal, med både barnehage og skole. Nes ligger ved foten av Vikerfjell, Valdres og Vassfaret med flotte naturområder ved vakre Sperillen. På …
3 Ledig jobb hønefoss 26.10.2021 Helsepersonell

60 % vikariat sykehjemslege

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sigdalsheimen er kommunens eneste sykehjem og ligger i Prestfoss sentrum og består av totalt 49 plasser, herunder en langtidsavdeling med 24 plasser, en skjermet enhet med 10 plasser og to korttidsavdelinger med henholdsvis 7 og 8 plasser. Herunder plasser for rehabilitering,  lindrende plasser og KAD plasser. Fra så snart som mulig. Kommunen har ledig 60…
1 Ledig jobb prestfoss 31.10.2021

Pedagogisk leder i Nesbyen barnehage

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagene i Nesbyen består av fire barnehager, Nesbyen med tre avdelinger, Elvefaret med en avdeling, Briskebyen og Friskussen med to avdelinger. Nesbyen kommune har ledig et vikariat med mulighet for forlengelse i 80% stilling som pedagogisk leder i Nesbyen barnehage.     Arbeidsoppgaver: Pedagogisk ansvar. Lede den faglige virkso…
1 Ledig jobb nesbyen 27.10.2021

Pedagogisk leder i Friskussen barnehage

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagene i Nesbyen består av fire barnehager, Nesbyen med tre avdelinger, Elvefaret med en avdeling, Briskebyen og Friskussen med to avdelinger. Nesbyen kommune har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leder i Friskussen barnehage.     Arbeidsoppgaver: Pedagogisk ansvar. Lede den faglige virksomheten på avdelingen. Personal-…
1 Ledig jobb nesbyen 27.10.2021

Aktivitetsleder / prosjektleder inntil 50% fast barn og ungdom-kulturavd

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/fritidsavdelingen har følgende stilling ledig: Aktivitetsleder/prosjektleder for barn og ungdom, inntil 50 % fast Det er en vidstrakt kommune med vakker variert fjellnatur. Muligheten for friluftsliv er rike hele året, og vintersesongen unik. Har du lyst på en interessant og utfordrende jobb? I kultur og oppvekstetaten er det fra 01.…
1 Ledig jobb hol 24.10.2021

FLERE LEDIGE STILLINGER

Ecura Bo og Habilitering AS

Sykepleie- og omsorgtjenester

Ecura vart etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrive føretak. Me leverer helse- og omsorgstenester til private og offentlege kundar. Ecura er ein av Noreg sine leiande aktørar innan privatfinansiert rusbehandling og me er ein godkjend leverandør i ei rekkje kommunar av BPA. I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heim…
1 Ledig jobb marifjøra 22.10.2021

IKT fagkoordinator informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvaltning

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe strategisk og operativt med informasjonssikkerhet og dokumentasjonsforvalting? Hos oss vil du være med på å definere hvordan kommunene i Hallingdal skal jobbe med informasjonssikkerhet. Dette inkluderer blant annet utforming av styrende dokumentasjon, prosesser, krav og retningslinjer i tett samhandling med de som jobber med sikkerhetsarkitektur…
1 Ledig jobb gol 31.10.2021

Tilkallingsvikar - Hol og Ål felleskjøkken

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer Felleskjøkkenet er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Hol kommune og Ål kommune. Vi har behov for vikarer som kan stille på kort varsel. Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner: • Fagbrev som kokk, evt. lang erfaring med matlaging Følgende personlige egenskaper blir vektlagt: • Du er posit…
1 Ledig jobb hol 31.12.2021

Behandler hos Dr. Holms Hotel Velvære

Dr Holms Hotel AS

Reiseliv og opplevelser

I forbindelse med en konseptforandring av vårt spa, velvære og behandlingssenter, søker vi etter en hyggelig og service innstilt massør /spa behandler (fast ansettelse og freelance). Vi ønsker og forbedre, samt utvide, vårt behandlingstilbud. Derfor jobber vi med å skape et tverrfaglig team, hvor vi sammen er spesialister på velvære. I sentrum setter vi kval…
1 Ledig jobb geilo 30.11.2021

Ledig fastlegehjemmel ved Nesbyen legesenter - 3.-gangs utlysning

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker fastlege til ledig fastlegehjemmel med tiltredelse snarest. Nesbyen legesenter har fire fastlege-praksiser, samt turnuskandidat. Legesenteret driver praksisundervisning av legestudenter. I kommunen finnes i tillegg én fastlege med egen praksis ved eget legekontor. Den enkelte fastlege driver sin egen praksis som enkeltmannsforetak eller AS. Kommu…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig faste og midlertidige helgestillinger

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgaver: Utføre pleie, omsorg og miljøarbeid til beboere/pasienter på institusjon/i egne hjem. Kvalifikasjoner: · Norsk autorisasjon som helsefagarbeider · Søkere med relevant erfaring vil også bli vurdert · Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Egenskaper: · Gode samarbeidsevner · Evne til å arbeide selvstendig · Være fleksibel Personli…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig 2 x 80 % vikariat som helsefagarbeider på Elverhøy helsetun

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledige stillinger som helsefagarbeider på Elverhøy, korttidsavdelingen: 2x 80% vikariat som helsefagarbeider fra 01.09.21 t.o.m. 15.08.22, med mulighet for forlengelse. Sykepleiere ønskes også velkomne som søkere, men dette er ikke et kompetansekrav for disse stillingene. Korttidsavdelingen er en avdeling med 10 korttidsplasser, 2 observasjon…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021

Ledig stilling som tilkallingsvikar i helse og omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer i helse og omsorg. Ønsker du jobb med mening? Har du mulighet til å arbeide i helger og ferier, eller ved periodevis økt bemanningsbehov? Vi ser etter deg som vil ha nye utfordringer i et godt og utviklende fagmiljø.  Tilkallingsvikarer som det blir inngått avtale med, vil bli kontaktet når kommunen har behov for vikar. Det er behov…
1 Ledig jobb nesbyen 01.11.2021
Stillingsannonse i Hallingdølen AS
  • Ditt lokale arbeidsmarked
  • Del annonsen i eget nettverk
  • Over 100.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse