Tilkallingsvikar

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol Helsetun er ein sjukheim med totalt 32 plassar for kort- og langtidsplass. Vi har eit trivelig, ungt og dynamisk arbeidsmiljø,med mange dyktige medarbeidarar med høg fagleg kompetanse. Vi søker: Vi ynskjer kontakt med personar som kan vere vikar etter tilkalling og i feriar. Du må like å jobbe med menneske og samarbeide med kollegaer. Kvalifikasjonar: Du…
1 Ledig jobb gol 31.12.2021

Tilkallingsvikar

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelinga gir tenester til personar med utviklingshemming som bur i sin eigen bustad og til familiar som treng avlastning. Eininga har mange spennande utfordringar innafor fleire fagfelt. Det vil bli gitt opplæring og rettleiing Vi søker: Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar…
1 Ledig jobb gol 31.12.2021

Tilkallingsvikar

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp. Vi søker: Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar. Du må være sjølvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førarkort. Kvalifikasjonar: Du må kun…
1 Ledig jobb gol 19.02.2021

Tilkallingsvikarer - i skoler og barnehager 20/21

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ kultur- og oppvekstetaten søker: Tilkallingsvikarer – i skoler og barnehager i Hol og på Geilo 20/21 Vi søker: Dersom du ønsker å bli registrert som tilkallingsvikar i skoler og barnehager i Hol kommune, kan du vise interesse ved å søke på denne stillingen. Tilkallingsvikarer som det blir inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuell skole e…
1 Ledig jobb hol 31.12.2021

Tilkallingsvikar i helse og omsorg

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikar - pleie og omsorg 2020 Vi søker etter vikar i pleie og omsorg etter tilkalling og/eller i ferier. Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbud om arbeid. Følgende avdelinger søker til…
1 Ledig jobb geilo 31.12.2021

Jordmor - 60% fast stilling

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 01.03.21 er det ledig ei 60 % fast stilling som jordmor ved helsestasjonen i Gol. Helsestasjonen har 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdelinga, med fagleiar for jordmortenesta som fagansvarleg og avdelingsleiar helse som næraste overordna. Fire av Hal…
1 Ledig jobb gol 10.02.2021

Fastlege ved kommunelegekontoret på Gol

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved kommunelegekontoret på Gol er det ledig ei fast 100% stilling som fastlege frå 01.04.2021. Kontoret har 6 faste legar, 1 LIS1 -lege og 6 medhjelparar. Stillinga er fastlønna. Det er 720 innbyggjarar på fastlegelista. Til stillinga ligg 1 dag som tilsynslege på sjukeheimen. Til stillinga ligg også deltaking i Ø-hjelp på dagtid og full legevakt. Det er leg…
1 Ledig jobb gol 10.02.2021

Miljøterapeut med fagansvar - 100% fast stilling

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapitenesta gir tenester til heimabuande i Helsetunvegen og Kristenbråten. Vi gir også tenester til Avlastning og pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte leiarar, og vi har ein eigen engasjert avdelingsleiar. Avdelinga er omorganisert for å gi ein best mogleg teneste og for at du som arbeidstakar …
1 Ledig jobb gol 14.02.2021

Generell søknad

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi tilbyr: Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk Godt og inkluderende arbeidsmiljø Gode pensjonsordningar gjenom KLP eller SPK Hjelp til å skaffe bustad og ev. barnehageplass Generell informasjon: Ynskjer du jobb i Gol kommune og du har en kompetanse me treng? Følg med på våre utlysingar og søk på stilling. Søkjarlister er offentlege For …
1 Ledig jobb gol 31.12.2021

Tilkalling/generell søknad

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker: Tilkallingsvikar eller kortare vikariat ved behov Arbeidsoppgåver: Aktivitetar, leik, omsorg og læring med barn/barnegrupper inne og ute. Det er utarbeida stillingsbeskrivelse for dei ulike stillingane i barnehagane. Kvalifikasjonar: Barnehagefaglegutdanning og praksis Vi ynskjer at: Medarbeidarane er aktive, fleksible, lærevillige og spesielt inte…
1 Ledig jobb gol 31.12.2021

Inntil 93 % fast stilling som helsefagarbeider i nattjenesten

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig faste stillinger som helsefagarbeider i nattjenesten fra 01.04.2021. Ledig stillingsprosent er på 93 %, men er tiltenkt for to ansettelser. Stillingsprosent vurderes sammen med søker. Stillingen er tilknyttet sykehjem/institusjon, hjemmebasert omsorg og demensomsorgen. Du vil jobbe i et team som utgjør fem medarbeidere, hver tredje helg på natt.…
1 Ledig jobb nesbyen 08.02.2021

Inntil 200 % vikariat som sykepleier (1 år) i demensomsorgen

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig to 100 % vikariat som sykepleier i demensomsorgen. Vikariatene har ett års varighet, men mulighet for fast ansettelse etter periodens utløp. Nesbyen kommune har vedtatt å samle enhetene helse og omsorg i en organisasjonsenhet under en kommunalsjef. Enheten har mange dyktige, kompetente medarbeidere, og har vært tidlig ute med tiltak for å imøtek…
1 Ledig jobb nesbyen 26.01.2021

100 % fast stilling som sykepleier i hjemmebasert omsorg, 2. gangs utlysning

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nesbyen kommune søker etter sykepleier i 100 % fast stilling. I hjemmebasert omsorg vil du få mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer i en fremtidsrettet virksomhet, der blant annet velferdsteknologi innføres og hverdagsmestringstankegangen er rådende. Du vil få varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø. Arbeidsoppgaver Du v…
1 Ledig jobb nesbyen 25.01.2021

Sykepleiere/vernepleiere

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nesbyen kommune søker fortløpende etter dyktige sykepleiere/vernepleiere til helse- og omsorgsetaten i Nesbyen kommune, som består av 5 avdelinger. Her kan du sende inn en generell søknad til Nesbyen kommune dersom du er utdannet sykepleier/vernepleier. Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nesbyen, så e…
1 Ledig jobb nesbyen 31.12.2022

SALGSSJEF

Glitre Bil AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Autorisert Kia forhandler og Bosch Car Service verksted for alle merker. Nå også antirustbehandling med Fluid Film. Meca butikk med rask levering av service og slitedeler til alle merker.Hos oss treffer du 6 medarbeidere med stor produktkunnskap og vilje til å gjøre alt for at du skal få god service.SalgssjefVi søker en god kremmer som vil styrke vår salgsav…
1 Ledig jobb gol 29.01.2021 Lederstilling

Vaktmester/vedlikeholder

Geilolia AS

Reiseliv og opplevelser

Geilolia AS drifter hytter og leiligheter for turister fra inn- og utland på Geilo, en av landets mest besøkte fjelldestinasjoner. Geilolia Hyttetun er blant disse, som er 37 hytter og 350 senger, som ligger i ski- in avstand til skisenteret i Vestlia. Det er på hyttetunet det meste av jobben vil utføres, hvor det er kontinuerlig behov for vedlikehold og opp…
1 Ledig jobb geilo 10.02.2021 Håndverker

Leveld Lefsebakeri

Hotell, restaurant og storhusholdning

Leveld Lefsebakeri lagar tradisjonsmat i Hallingdal. Våre spesialitetar er lefsekling, rummebrød, gommokaku og flatbrød. Produkta blir selt i heile Hallingdal og i store delar av Austlandet. Bedrifta held til i lokale på Samhald i Leveld i Ål. Bedrifta sysselset 10 personar i deltid, og omsette sist år for om lag 3,5 mill. DAGLEG LEIAR Er du oppteken av baks…
1 Ledig jobb ål 31.01.2021 Lederstilling

Administrativ leder

Foreningen til Ustaosets Vel

Interesseorganisasjoner

Vi søker etter ADMINISTRATIV LEDER Stillingen er en deltidsstilling. Ustaoset Vel har ambisjoner om å gjøre det enda bedre å bo eller ha hytte på Ustaoset. Er du serviceinnstilt, liker å jobbe for at folk skal trives enda bedre? Liker du regnskap og administrative oppgaver og er glad i friluftsliv, da er kanskje dette jobben for deg. Hovedoppgaver: Regnskap;…
1 Ledig jobb ustaoset 26.01.2021 Lederstilling

Helgestillinger Sigdalsheimen

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sigdalsheimen har ledig helgestillinger som helsefagarbeider. Stillingene er turnus med hver 3. helg. Vi søker etter fagarbeidere og det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid. Ufaglærte kan søke. Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Personlig egnethet vektlegges. Må kunne beherske dataverktøy. Perso…
1 Ledig jobb prestfoss 22.01.2021

Byggesaksbehandler

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Da vår byggesaksbehandler går over i annen stilling søker vi etter hans erstatter som saksbehandler for byggesaker i 100% stilling. Stillingen er en fast stilling som skal skal inngå i vårt team for arbeid med byggesaker. Teknisk sektor består av forvaltningsavdeling, landbruksavdeling og driftsavdeling med totalt 18 årsverk. Du vil inngå i forvaltningsavdel…
1 Ledig jobb prestfoss 21.01.2021

Saksbehandler/tilsynsleder spredte avløp- 2. gangs utlysning

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Teknisk sektor består av forvaltningsavdeling, landbruksavdeling og driftsavdeling. Vi har 100 % nyopprettet stilling som saksbehandler/tilsynsleder for spredte avløpsanlegg. Vi søker etter en fagperson for å arbeide med private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Du vil inngå i forvaltningsavdelingen med 8 ansatte. Forvaltningsavdelingen har blant annet ansva…
1 Ledig jobb prestfoss 21.01.2021

SAKSBEHANDLER/FØRSTEKONSULENT

Hallingdal tingrett

Offentlige tjenester og forvaltning

LEDIG 75 % STILLING SOM SAKSBEHANDLER/FØRSTEKONSULENT Hallingdal tingrett har kontorsted i nytt tinghus på Nesbyen. Rettskretsen omfatter kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol/Geilo. Domstolen har sorenskriver, og to dommerfullmektiger, herav en med delt tjenestested med Ringerike, og tre saksbehandlerstillinger. Vi skal tilsette en godt kvalifisert s…
1 Ledig jobb nesbyen 20.01.2021 Administrasjon

Ped.psyk. rådgiver

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS

Psykiatri- og psykologitjenester

Ped.psyk. rådgiver 100 % vikar stilling (med ansvar for barnehage og grunnskole) Periode: fra 01.03.2021 til 31.12.2021 Om arbeidsgiveren Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS, Postboks 93 (Sentrumsvegen 93), 3550 Gol. Hjemmeside: www.pptogot.no PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunen…
1 Ledig jobb gol 25.01.2021 Rådgiver

KJØKKENSELGER

Monter Gol

Varehandel Detaljist

Hvis vi sier interiør og kjøkken, har du gode løsninger da? Ønsker du å jobbe i vårt kjøkken- og butikkteam? Du bør være genuint interessert i interiør og detaljer rundt det. At du er oppdatert på sosiale medier, er en fordel. Vi ønsker at du har erfaring med kjøkken, bad og garderobesalg. Du jobber selvstendig, og er vant til selv å treffe beslutninger. Du …
1 Ledig jobb gol snarest Konsulent

Saksbehandler byggesak/utslipp

Sigdal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Teknisk sektor søker etter en saksbehandler for byggesaker og utslippssaker i 100 % stilling. Stillingen er et tidsbegrenset engasjement som skal skal inngå i vårt team for arbeid med byggesaker og søknader om spredt avløp. Stillingen inngår i forvaltningsavdelingen som omfatter plansaker, byggesaker, spredte avløp, oppmåling og adressering. Arbeidsoppgaver:…
1 Ledig jobb prestfoss 17.08.2021

Avdelingsleder

Link Bingo AS

Annet

Link Bingo As er en entreprenør for lag og foreninger som ønsker bingoinntekter. Vi har 5 avdelinger i Fagernes, Gol, Øvre Årdal, Førde og Otta. Link Bingo avdeling Geilo søker: Avdelingsleder i 100 % fast stilling : Daglig drift av bingolokalet Renhold før åpningstid Rettledning av spillere Utbetaling av premier Kassaoppgjør, kontroll og rapportering Oppgjø…
1 Ledig jobb geilo snarest Lederstilling