Miljøterapeut 100 % ved Storbråten bokollektiv. Tilsettingsdato 1. september 2020

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Storbråten bokollektiv er et bokollektiv for personer med utviklingshemning, og består av 6 leiligheter. De 6 brukerne har ulike og sammensatte behov. Hovedoppgaven vil være å bistå brukerne til å mestre sin egen hverdag. Jobben består også i å veilede de andre ansatte. Det vil være tett samarbeid med enhetsleder. Jobben innebærer turnus med arbeid hver 3. h…
1 Ledig jobb sagstua 27.07.2020

Prosjektkoordinator for program for folkehelse

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prosjektkoordinator for program for folkehelse. Program for folkehelsearbeid er en tiårig satsing, initiert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Målet med programmet er å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven…
1 Ledig jobb skarnes 10.08.2020

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Odal PPT er en interkommunal PP-tjeneste for Sør- og Nord-Odal kommuner samt Innlandet fylkeskommunes tre videregående skoler i regionen. Sør-Odal er vertskommune, og vi har hyggelige og funksjonelle kontorer på Skarnes. Odal PPT er en utviklingsorientert tjeneste med motiverte og dyktige ansatte, som deltar i flere utviklingsprosjekter sammen med barnehager…
1 Ledig jobb skarnes 10.08.2020

Pedagogisk leder

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tronbøl barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1 - 6 år, fordelt på 3 avdelinger, inkludert en rullerende utegruppe. Barnehagens arbeid har fokus på natur, miljø og fysisk aktivitet. Korsmo barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1-6 år fordelt på 6 avdelinger. Vi søker dyktige og engasjerte pedagogiske ledere til våre barnehager…
1 Ledig jobb skarnes 01.08.2020

Autorisert sykepleier 100% Vikariat

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal sykehjem 2. etg. har 20 sengeplasser for både langtids- og korttidspasienter. Vi samarbeider tett med 3. etg som er en tilnærmet lik avdeling, og Solheim sykehjem (skjermet enhet). Vi har også ansvaret for Trygghetsbolig (døgnbemannet omsorgsbolig) med felles personale og oppfølging mot fastleger. På kveld og helg vil man kunne ha ansvarsvakt for a…
1 Ledig jobb sagstua 27.07.2020

Lærer fast stilling

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som faglærer i grunnlegende norsk og basisfag. Det er viktig med kompetanse innen spesialpedagogikk. Arbeidsoppgaver Faglærer i grunnleggende norsk og basisfag Undervisning i klasse, små grupper med hovedvekt på spesialpedagogikk og tilpasset opplæring Delta i tverrfaglig samarbeid Arbeide for å skape et tr…
1 Ledig jobb sagstua 05.08.2020

Rørleggere

Odal Rør og Varme AS

VVS og rørlegger

2 Kompetanse sagstua

Lærlinger

Odal Rør og Varme AS

VVS og rørlegger

4 Kompetanse sagstua

Tømrer

Byggmontasje Øst AS

Bygg og anlegg

3 Kompetanse sagstua

Grunnarbeider

Midtsund transport AS

Transport, logistikk og lager

1 Kompetanse knapper

Kursinstruktør

HC Trafikkompetanse AS

Utdanning, undervisning og Forskning

1 Kompetanse kongsvinger