REKTOR VOSS UNGDOMSSKULE

Voss kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Voss ungdomsskule har 450 elevar, som er delt på 6 klassar på kvart trinn. Skulen har dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse. Målet vårt er at alle elevane skal oppleve meistring og læring kvar dag. Skulen ligg sentralt på Voss, ved Prestegardsmoen og det fine Vangsvatnet. Voss Ungdomsskule si leiing er samansett av rektor, 2 assisterande rekto…
1 Ledig jobb voss 20.09.2019 Lederstilling

REKTOR BJØRGUM SKULE

Voss kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bjørgum skule er ein fulldelt 1-7 barneskule. Skulen ligg i eit naturfint område om lag 10 km utanfor Voss. Skulen har 144 elevar fordelt på 8 klassar og 23 tilsette. Skulen har høgt kvalifiserte medarbeidarar som set elevane si læring i sentrum. "Vossaskulen" byggjer på kvalitetsbevisste vaksne som er opptekne av å skape gode, inkluderande og trygge skulemi…
1 Ledig jobb voss 20.09.2019 Lederstilling

STYRAR

Aurland kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du vera med å planleggja ny barnehage i Aurland? For den som vert tilsett i vikariat som styrar i Vangen barnehage vert dette ei av fleire spennande oppgåver. Har du kompetanse som barnehagelærar, eller anna høgskuleutdanning, som gjev barnefagleg og pedagogisk kompetanse, og lyst på nye utfordringar? Då er dette stillinga for deg. Søknadsfrist 30.08.19.…
1 Ledig jobb aurland 30.08.2019 Lederstilling

BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon

MEDARBEIDAR KOMMUNIKASJON

Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med eit viktig samfunnsoppdrag. Vi skal vere eit av samfunnet sine viktigaste virkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Dei to tilsyna har felles administra…
1 Ledig jobb førde 01.09.2019 Administrasjon

KALKULATØR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar. Du vil verta ein del av en open og ekspansiv organisasjon med store moglegheiter til å påvirke din eigen arbeidsdag. Saman med dyktige kollegaer vil du levere prosjekt av høg kvalitet til kundane våre. For…
1 Ledig jobb norheimsund snarest

KALKULATØR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

1 Ledig jobb norheimsund snarest Administrasjon

PROSJEKTLEIAR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar. Du vil verta ein del av en open og ekspansiv organisasjon med store moglegheiter til å påvirke din eigen arbeidsdag. Saman med dyktige kollegaer vil du levere prosjekt av høg kvalitet til kundane våre.For …
1 Ledig jobb norheimsund snarest Lederstilling

BILSELJAR

Motor service Bilsenter AS

Bilforhandler

Motor Service er ein bilforhandlar med lange tradisjonar i bygda vår. Me begynte med sal og reparasjonar av bilar i 1961. I dag er me merkeforhandlar for Peugeot , Suzuki og Isuzu. BILSELJAR Me ynskjer ein utadvendt person, som likar å jobba både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vera strukturert og kreativ. Jobben vil bestå av sal av nye og brukte bil…
1 Ledig jobb voss 27.08.2019 Annet

RØYRLEGGJAR

Stanghelle Rørleggerfirma AS

VVS og rørlegger

Stanghelle Rørleggerfirma as tek på seg alle typar oppdrag innan røyrlegging. Me er ei meisterbedrift og er sentralgodkjende. Som lærebedrift tek me òg inn lærlingar. Me er medlem av Bademiljø-kjeda. Mange nye og spennande oppdrag ventar, som gjer at me no søkjer etter Røyrleggjar Kvalifikasjonar Ha fagbrev eller lang erfaring Er sjølvstendig og løysingsorie…
1 Ledig jobb voss 30.08.2019 Håndverker

ADVOKAT - VOSS

Advokatfirmaet Responsa AS

Juridiske tjenester

Responsa er eit leiande advokatmiljø på Vestlandet med fokus på å yta optimal juridisk hjelp til næringsliv og privatpersonar. Målet vårt er å førebyggja og løysa utfordringar til klientane våre på aller beste vis med rett og kostnadseffektiv jus. Me tilbyr ekte engasjement og kan visa til dei beste resultat for våre oppdragsgjevarar. Advokatfirmaet Responsa…
1 Ledig jobb stord 02.09.2019 Annet

Vil du bli jobbspesialist?

Voss distriktspsykiatriske senter NKS Bjørkeli

Sykehus - Psykiatriske

Individuell jobbstøtte (IPS) NAV og Voss DPS NKS Bjørkeli: 3 prosjektstillingar Individuell jobbstøtte (IPS) er ein modell for arbeidsretta oppfølging av personar med psykiske lidingar som ønskjer arbeid, og som har behov for behandling samstundes med arbeidsretta bistand. Målet med IPS er å legge til rette for at menneske med psykiske lidingar skal få, og o…
1 Ledig jobb voss snarest

KAFEMEDARBEIDAR

Voss Kafedrift AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Kafémedarbeidar Le Cafe (i AMFI Voss) søkjer ny medarbeidar i 50% stilling (+ avløysing/ekstra). Me tilbyr varierande og interessante arbeidsoppgåver i eit travelt miljø/ tariffløn. Tilsetjing frå 1. august 2019. Søkjar må ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Send ein kortfatta søknad snarast til: egmoerk@online.no eller levér den direkte i ka…
1 Ledig jobb voss snarest Annet

RESEPSJONSMEDARBEIDAR

Stalheim hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

I perioden frå ca 1. august og til 25. september har me no ledig stilling som resepsjonsmedarbeidar. Søkjarar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar. Kost og losji på staden om ynskjeleg. Interesserte kontaktar: STALHEIM HOTEL www.stalheim.com, Trygve Dugstad – tlf. 56 52 36 12 trygve@stalheim.com
1 Ledig jobb stalheim snarest Markedsføring

LEDIG BUTIKKJOBB

Joker Gudvangen

Dagligvare

Me søkjer etter blide, omgjengelege og sørvisinnstilte personar for butikkjobb hjå Joker Gudvangen. Start frå kring midten av august. Me kan tilby varierte arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø. Kan dette vere noko for deg? Ta kontakt på joker.gudvangen@joker.no
1 Ledig jobb gudvangen snarest Butikkansatt