PEDAGOGISK LEIAR OG BARNEHAGELÆRAR

Ulvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ulvik barnehage søkjer etter pedagogisk leiar og barnehagelærar Det er ledig ei fast, fulltidsstilling som pedagogisk leiar i barnehagen frå og med 15.08.2019 Ved ev. internt opprykk, vil det bli ledig 100% fast barnehagelærarstilling Det er ledig 100% vikariat for barnehagelærar / pedagogisk leiar i tidsrommet 15.08. – 31.12. 2019. Det vert ledig 50% stilli…
1 Ledig jobb ulvik 14.06.2019 Påkrevet

Mekanikar

BILTUNET VOSS AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Biltunet Voss AS er ei av dei leiande bedriftene innan bil- og bilrelaterte varer og tenester på Voss og i regionen. Selskapet er lokalisert i Skulestadmo, og er i dag hovudforhandlar for Ford, Mazda, Nissan, Polaris – ATV/Snøscooter, og autorisert verkstad for Volvo. Biltunet Voss AS har også avdelinga Autoshop som sel slitedelar og rekvisita. Selskapet had…
2 Ledig jobb skulestadmo 10.06.2019 Ønskelig

MEKANIKAR

Voss bil lastebil AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Voss Bil Lastebil AS er godkjent Volvo, Scania og MAN service –verkstad og har i dag 7 tilsette. Firmaet er eigd av Voss Bil konsernet som også driv med personbilar, bensinstasjon og eigedom. Bedrifta er lokalisert saman med Biltunet Voss AS. MEKANIKAR Lastebilverkstad Me søkjer med dette etter mekanikar med fagbrev til vår lastebilverkstad. Me søkjer etter …
1 Ledig jobb skulestadmo 10.06.2019 Ønskelig

PROSJEKT- OG BYGGELEDER

Sweco Norge AS

Bygg og anlegg

Er du vår nye prosjekt- og byggeleder på Voss? I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne s…
1 Ledig jobb voss 16.06.2019 Bachelor

LÆRAR, BRAKANES SKULE

Ulvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fast lærarstilling ved Brakanes skule, ledig frå 1.aug 2019. Lærar i 100% fast stilling. Kompetansekrav: Godkjent pedagogisk grunnskuleutdanning, allmennlærar, GLU 1-7 eller GLU 5-10. Det er ein fordel med brei fagleg undervisningskompetanse, jf. kompetansekrav for lærarar. Det er elles ynskjeleg med god digital kompetanse og interesse for fysisk aktivitet o…
1 Ledig jobb ulvik 30.05.2019 Ønskelig

PEDAGOGISK LEIAR

Læringsverkstedet AS

Pedagogisk leiar utegruppa Gapahuken – vikariat – For meir informasjon om stillinga, gå inn på denne linken: www.laringsverkstedet.no Kontaktperson: Styrar Heidi Olsen Nedkvitne, tlf. 934 39 512.
1 Ledig jobb mo i rana 03.05.2019 Ønskelig

HELSESEKRETÆR

Vangstunet legesenter AS

Lege - Allmenn medisin

Vangstunet legesenter søkjer autorisert HELSESEKRETÆR/ MEDARBEIDAR i deltidsstilling til varierte arbeidsoppgåver innan drift av legekontor. Personlege eigenskapar vert vektlagde. Søknadsfrist 7. juni. Søknad, CV, politiattest og referansar sender ein til heimdal@vangstunetlegesenter.no
1 Ledig jobb voss 07.06.2019 Ønskelig

DAGLEG LEIAR

Norsk Flid Husfliden Voss

Bunad

Dagleg leiar Har du interesse for mote, bunadsaum, interiør og er klar for nye utfordringar? Er du ein kremmar som alltid set kundane fyrst? Då kan du vera den rette personen for oss. Som dagleg leiar for L/L Husfliden Voss vil du ha ansvaret for den daglege drifta av butikken og produksjonen av bunader. Du set deg klare mål for omsetnaden og har ansvaret fo…
1 Ledig jobb voss 31.05.2019 Ønskelig

LÆRAR 60%

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

Granvin barne- og ungdomsskule har kring 90 elevar og 20 tilsette. Vår visjon er Alle med - gjennom læring og trivsel; i fellesskap. Me har implementert Leselos, 30 minutt fysisk aktivitet for alle kvar dag og har heilt nye sløydsal med moderne utstyr. Skulen satsar på å vera langt framme digitalt og godt rusta for fagfornyinga. Alle elevane har iPad/PC og k…
1 Ledig jobb granvin 29.05.2019 Påkrevet

MEKANIKAR

Subaru Voss AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

SUBARU VOSS AS SØKJER MEKANIKAR ME ER I SPENNANDE UTVIKLING OG SØKJER EIN MOTIVERT MEKANIKAR SOM ER PROAKTIV OG BRENN FOR GODE KUNDEOPPLEVINGAR KVEN ER DU? Du jobbar godt sjølvstendig og i team Du likar høgt tempo og godt humør Du ynskjer å gje kunden noko han ikkje forventar Du likar å løysa utfordringar ARBEIDSOPPGÅVER Service & PKK Mekaniske reparasjonar …
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

SJÅFØR

Vestmar Transport AS

Transport, logistikk og lager

Vestmar Transport AS er et transportselskap med kontorer i Drangedal og Granvin. Selskapet er et dotterselskap til Drangedal Bilruter AS Til avdelinga i Granvin søkjer me: SJÅFØR til køyring av tømmer/matrial i turnusordning Søkjar må ha førarkort kl. CE Kran- og trykkførarbevis er ynskjeleg. Søkjar må kunne beherske norsk språk både skriftleg og muntleg. Sø…
1 Ledig jobb drangedal snarest Ønskelig

MONTØR

Voss Kjøkkensenter AS

Varehandel Detaljist

Voss Kjøkkensenter AS er forhandlar av Sigdal-kjøkken. Me er 6 tilsette – fordelt med 4 seljarar i butikken og 2 montørar. Me er så heldige å ha stor etterspurnad etter våre produkt, at me no søkjer etter endå ein MONTØR i 100 % stilling Arbeidet omfattar montering til prosjekt, byggmeistrar og forbrukarar. Montering av kjøkken er eit fag som krev presisjon …
1 Ledig jobb voss 07.06.2019 Påkrevet

UNDERVISNINGSSTILLINGAR

Voss Vidaregåande Skule

skole

Ledige UNDERVISNINGSSTILLINGAR Voss vidaregåande skule har fylgjande undervisningsstillingar ledige frå 01.08.2019: • 80% fast undervisningsstilling i kroppsøving • 80% fast undervisningsstilling i naturbruk (villmarksliv) • 100% fast undervisningsstilling i naturbruk (landbruk) • 100% fast undervisningsstilling på Teknikk- og industriell-produksjon • 80% fa…
5 Ledig jobb skulestadmo 02.06.2019 Påkrevet

FERIEVIKAR

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

Ferievikar teknisk drift 2019 Granvin herad ynskjer å ta inn sommarhjelp i ca 7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2019. Søkjarar må vera fylte 16 år. Søknadsfrist er sett til 01.06.2019. Søknad vert å senda til: Granvin herad, Pb.13, 5733 Granvin, eller på e-post: postmottak@granvin.kommune.no Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å ve…
1 Ledig jobb granvin 01.06.2019 Ikke påkrevet

TØMRARBAS TØMRAR M/FAGBREV SOMMARVIKAR/SESONGARBEIDAR

HAMLAGRØ HYTTESERVICE AS

Håndtverkstjenester

Hamlagrø Hytteservice har aukande oppdragsmengd med rehabilitering, påbygg, vedlikehaldsarbeid og servicearbeid spesielt til hyttemarknaden. Me har ledige stillingar for: • Tømrarbas • Tømrar m/fagbrev • Sommarvikar/sesongarbeider. Bygg og anleggsarbeid. Kvalifikasjonar: • Beherskar godt norsk språk munnleg og skriftleg • Førarkort kl B • Fagbrev og/eller fa…
4 Ledig jobb voss 01.06.2019 Ønskelig

Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring

Ekehaug maskin AS

Bygg og anlegg

Maskinentreprenørfirma med ca 10 tilsette, med lager og kontor på Palmafossen. Ekehaug Maskin A/S vart etablert i 1983 og utfører oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar. Me ynskjer å styrkja staben vår, og søkjer derfor etter Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring Ynskte eigenskaper: Må meistre godt norsk, munnleg og skriftleg Væra all…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

DRIFTSMEDARBEIDAR / FERIEVIKARAR

Indre Hordaland Miljøverk

Renhold og renovasjon

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å …
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

2 ELEKTROMONTØRAR, 1 LÆRLING ELKTROMONTØR

Teltech

IT, telekommunikasjon og internett

Teltech AS er eit tele-entreprenør selskap som byggjer og vedlikeheld telecom installasjonar og fibernett i Voss og i nærliggande kommunar. Me er 16 tilsette og held til i Voss Næringspark. Teltech er inne i ei positiv utvikling og startar no opp ei eiga elektroavdeling. Me treng fleire dyktige medarbeidarar til vår elektroavdeling, og søkjer no etter: 2 ele…
3 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

SOUSSJEF & KOKK

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev kokk og velutvikla kommunikasjonsog språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og opp…
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

RESTAURANTSJEF

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev og velutvikla kommunikasjons- og språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og oppsta…
1 Ledig jobb voss snarest Påkrevet

KUNDESENTER-MEDARBEIDARAR

Voss Fiber AS

Voss Fiber er Voss sin største fiberleverandør med over 3000 kundar i privat og bedriftsmarknaden i Voss kommune. Me leverer internett, byggjer og driftar fibernett og leverer tv som Get-partner. Sidan starten i 2013 har me hatt stor vekst, og i dag er me 6 tilsette med kontor på Voss. Voss Fiber er eit dotterselskap av Voss Energi. Kundesentermedarbeidarar …
4 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

PERSONALE

NORSK NATURSENTER AS

Opplevingssenter

Me søkjer personale for heile eller delar av turistsesongen 2019 (1. april – 31. oktober) Krav og kvalifikasjonar Du snakkar godt norsk, engelsk og gjerne også tysk eller nederlandsk Erfaring frå reiseliv og kundeservice er ein fordel Du er god til å kommunisera og skapa gode gjesteopplevingar Du likar å vera i kontakt med internasjonalt publikum og yta god …
5 Ledig jobb øvre eidfjord snarest Ikke påkrevet

RESEPSJONIST

MYRKDALEN HOTEL AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Resepsjonist vikariat Arbeidsområde Behandla innkomande førespurnader på telefon og mail Innsjekk og utsjekk Individuell og gruppebooking Fakturering Førefallande arbeid Myrkdalsve…
1 Ledig jobb vossestrand snarest Ikke påkrevet

TEKNISK LEIAR/BILMEKANIKAR

ULVIK BENSIN OG SERVICE AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Ulvik er ei perle i Hardanger og byr på det meste; mange friluftsstilbod og gode tilbod innan skule, idrett og fritid. Ulvik Bensin & Service AS vart etablert i 1990, er tilknytt MECA-kjeda og har i dag to mekanikarar. Me tilbyr m.a.: Eu-kontroll (PKK) – Service – Reparasjonar av dei fleste bilmerke – Flushing av girkassar – AC- service – Dekksal med omleggj…
1 Ledig jobb ulvik snarest Fag- / Svennebrev

TUNELLASTAR / KNUSEOPERATØR

Gudvangen Stein AS

Bergverk og steinbrudd

Gudvangen Stein driv anortosittgruve i Gudvangen med 14 tilsette. Årleg tek me ut ca 500 tusen tonn stein. Me har ledig 100% stilling som: TUNELLASTAR / KNUSEOPERATØR Arbeidsoppgåver: Sjåfør på vår Cat 988K hjullastar Tunellastar/Knuseoperatør Kvalifikasjonar: Fordel med erfaring som tunellastar Du arbeider godt i lag med andre Du er fleksibel og trør til de…
1 Ledig jobb gudvangen snarest Ikke påkrevet