Midlertidige helsefagstillingar på natt i bu- og miljøtenesta

Aurland kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Midlertidige helsefagstillingar på natt i bu- og miljøtenesta: • 1 x 70% stilling natt • 2 x 21,65% stilling på helg • 1 x 20% stilling på helg natt Søknadsfrist 12.08.2019 Fullstendig utlysingstekst på elektronisk søkjeportal: www.aurland.kommune.no
4 Ledig jobb aurland 12.08.2019 Ønskelig

AUTOMASJONSINGENIØR OG PROSESSOPERATØR

Elkem ASA avd Bjølvefossen

Elkem Bjølvefossen er ei bedrift i Elkem-konsernets støyperidivisjon Vårt satsingsområde er silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Vi er lokalisert i Ålvik ved Hardangerfjorden i Kvam herad. Vil du bli ein av oss i Elkem Bjølvefossen i Ålvik? Me har b…
2 Ledig jobb ålvik 20.08.2019 Ønskelig

RESEPSJONSMEDARBEIDAR

Stalheim hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

I perioden frå ca 1. august og til 25. september har me no ledig stilling som resepsjonsmedarbeidar. Søkjarar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar. Kost og losji på staden om ynskjeleg. Interesserte kontaktar: STALHEIM HOTEL www.stalheim.com, Trygve Dugstad – tlf. 56 52 36 12 trygve@stalheim.com
1 Ledig jobb stalheim snarest Ønskelig

LEDIG BUTIKKJOBB

Joker Gudvangen

Dagligvare

Me søkjer etter blide, omgjengelege og sørvisinnstilte personar for butikkjobb hjå Joker Gudvangen. Start frå kring midten av august. Me kan tilby varierte arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø. Kan dette vere noko for deg? Ta kontakt på joker.gudvangen@joker.no
1 Ledig jobb gudvangen snarest Ønskelig

DRIFTSANSVARLEG EIGEDOM

Myrkdalen Fjellandsby AS

Eiendomsforvaltning og -utvikling

Myrkdalen Fjellandsby AS har ledig 100% stilling som Driftsanvarleg Eigedom Ansvarsområde: Drift og vedlikehald av konsernet sine bygningar Vera brannvernleiar for bygningsmassen Utvikling, sal og deltaking i vaktmeistertenester Deltaking og organisering av vaktordning Bistå med oppfølging av internkontrollar Dagleg samarbeid med driftsmedarbeidar Me kan til…
1 Ledig jobb vossestrand 09.08.2019 Ønskelig

KAFEMEDARBEIDAR

Voss Kafedrift AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Kafémedarbeidar Le Cafe (i AMFI Voss) søkjer ny medarbeidar i 50% stilling (+ avløysing/ekstra). Me tilbyr varierande og interessante arbeidsoppgåver i eit travelt miljø/ tariffløn. Tilsetjing frå 1. august 2019. Søkjar må ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Send ein kortfatta søknad snarast til: egmoerk@online.no eller levér den direkte i ka…
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

Mekanikar/ CNC operatør

Bjørgum mekaniske AS

Bjørgum Mekaniske AS er ei mekanisk verksemd som produserer og leverer komponentar til oljeindustrien. Verkemda har 6 tilsette. Maskinparken inneheld pr i dag 7 CNC maskinar. Med bakgrunn i auka arbeidsmengd søkjer me Mekanikar/ CNC operatør Arbeidet vil hovudsakleg vere maskinering, oppmåling og kvalitetskontroll av komponentar som inngår i våre produkt. Me…
1 Ledig jobb voss 20.07.2019 Påkrevet

REVISOR

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

Økonomi, regnskap og revisjon

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er eit kommunalt revisjonssamarbeid mellom kommunane Voss, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal. Til saman har desse 6 kommunane omlag 28.000 innbyggjarar. Me har kontor på Voss. REVISOR Me har ledig fast 100% stilling som revisor frå 01.09.19 eller tidlegare etter avtale. Hovudoppgåvene vil vera planleggjing, gjennom…
1 Ledig jobb voss snarest Bachelor

Stålarbeidar/Platearbeidar/ Sveisar/Montør

Gjeraldstveit mekaniske AS

Gjeraldstveit Mekaniske AS har røter tilbake til 1972 og har vore i stor utvikling dei siste åra når det gjeld produksjonskapasitet og prosjektgjennomføring. Gjeraldstveit Mekaniske AS produserer og leverer stål og aluminiumskonstruksjonar til bygg, anlegg og industri. Dette arbeidet ynskjer me å vidareføra. Bedrifta held til i nye produksjons- og kontorloka…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

CNC OPRERATØR

Gjeraldstveit mekaniske AS

Gjeraldstveit Mekaniske AS har røter tilbake til 1972 og har vore i stor utvikling dei siste åra når det gjeld produksjonskapasitet og prosjektgjennomføring. Gjeraldstveit Mekaniske AS produserer og leverer stål og aluminiumskonstruksjonar til bygg, anlegg og industri. Dette arbeidet ynskjer me å vidareføra. Bedrifta held til i nye produksjons- og kontorloka…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

BUSSJÅFØR

Voss Active AS

Reiseliv og opplevelser

VOSS ACTIVE treng bussjåfør snarast for sesongen 2019. Sertifikat D-95, storbuss med YSK. Spennande og varierte arbeidsoppgåver. Ta kontakt med Frode Solbakk, frode@vossactive.no - mob. 90 100 389
1 Ledig jobb skulestadmo snarest Ønskelig

MEKANIKAR

Vossevangen Bil

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

VOSSEVANGEN BIL (SUBARU VOSS AS) SØKJER MEKANIKAR ME ER I SPENNANDE UTVIKLING OG SØKJER EIN MOTIVERT MEKANIKAR SOM ER PROAKTIV OG BRENN FOR GODE KUNDEOPPLEVINGAR KVEN ER DU? Du jobbar godt sjølvstendig og i team Du likar høgt tempo og godt humør Du ynskjer å gje kunden noko han ikkje forventar Du likar å løysa utfordringar ARBEIDSOPPGÅVER Service & PKK Mekan…
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

EKSTRAHJELP

G Kløve LL Mix

Varehandel Detaljist

Me søkjer ekstrahjelp i Mixkiosken helg/helgedagar og i sommar. Ta kontakt med Britt, Vangsgata 44.
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

DRIFTSMEDARBEIDAR / FERIEVIKARAR

Indre Hordaland Miljøverk

Renhold og renovasjon

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å …
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

SJÅFØRAR

Go utleie AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Sjåførar Go Utleie AS treng sjåførar med førarkort klasse B. Det er nattarbeid i fast stilling. Arbeidsoppgåver er varetransport. I vår bedrift hjelper me kvarandre og er glade og positive menneske. Me er i dag to kvinner og fire menn. Kvinner vert derfor oppmoda om å søkja. Det er ein fordel med erfaring med å køyra store varebilar, men ikkje eit krav. Send…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

SJÅFØR

Vestmar Transport AS

Transport, logistikk og lager

Vestmar Transport AS er et transportselskap med kontorer i Drangedal og Granvin. Selskapet er et dotterselskap til Drangedal Bilruter AS Til avdelinga i Granvin søkjer me: SJÅFØR til køyring av tømmer/matrial i turnusordning Søkjar må ha førarkort kl. CE Kran- og trykkførarbevis er ynskjeleg. Søkjar må kunne beherske norsk språk både skriftleg og muntleg. Sø…
1 Ledig jobb drangedal snarest Ønskelig

Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring

Ekehaug maskin AS

Bygg og anlegg

Maskinentreprenørfirma med ca 10 tilsette, med lager og kontor på Palmafossen. Ekehaug Maskin A/S vart etablert i 1983 og utfører oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar. Me ynskjer å styrkja staben vår, og søkjer derfor etter Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring Ynskte eigenskaper: Må meistre godt norsk, munnleg og skriftleg Væra all…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

2 ELEKTROMONTØRAR, 1 LÆRLING ELKTROMONTØR

Teltech

IT, telekommunikasjon og internett

Teltech AS er eit tele-entreprenør selskap som byggjer og vedlikeheld telecom installasjonar og fibernett i Voss og i nærliggande kommunar. Me er 16 tilsette og held til i Voss Næringspark. Teltech er inne i ei positiv utvikling og startar no opp ei eiga elektroavdeling. Me treng fleire dyktige medarbeidarar til vår elektroavdeling, og søkjer no etter: 2 ele…
3 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

SOUSSJEF & KOKK

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev kokk og velutvikla kommunikasjonsog språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og opp…
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

RESTAURANTSJEF

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev og velutvikla kommunikasjons- og språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og oppsta…
1 Ledig jobb voss snarest Påkrevet

KUNDESENTER-MEDARBEIDARAR

Voss Fiber AS

Voss Fiber er Voss sin største fiberleverandør med over 3000 kundar i privat og bedriftsmarknaden i Voss kommune. Me leverer internett, byggjer og driftar fibernett og leverer tv som Get-partner. Sidan starten i 2013 har me hatt stor vekst, og i dag er me 6 tilsette med kontor på Voss. Voss Fiber er eit dotterselskap av Voss Energi. Kundesentermedarbeidarar …
4 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

PERSONALE

Norsk Natursenter AS

Kunst og kultur

Me søkjer personale for heile eller delar av turistsesongen 2019 (1. april – 31. oktober) Krav og kvalifikasjonar Du snakkar godt norsk, engelsk og gjerne også tysk eller nederlandsk Erfaring frå reiseliv og kundeservice er ein fordel Du er god til å kommunisera og skapa gode gjesteopplevingar Du likar å vera i kontakt med internasjonalt publikum og yta god …
5 Ledig jobb øvre eidfjord snarest Ikke påkrevet

RESEPSJONIST

MYRKDALEN HOTEL AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Resepsjonist vikariat Arbeidsområde Behandla innkomande førespurnader på telefon og mail Innsjekk og utsjekk Individuell og gruppebooking Fakturering Førefallande arbeid Myrkdalsve…
1 Ledig jobb vossestrand snarest Ikke påkrevet

TEKNISK LEIAR/BILMEKANIKAR

Ulvik bensin og service AS / MECA

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Ulvik er ei perle i Hardanger og byr på det meste; mange friluftsstilbod og gode tilbod innan skule, idrett og fritid. Ulvik Bensin & Service AS vart etablert i 1990, er tilknytt MECA-kjeda og har i dag to mekanikarar. Me tilbyr m.a.: Eu-kontroll (PKK) – Service – Reparasjonar av dei fleste bilmerke – Flushing av girkassar – AC- service – Dekksal med omleggj…
1 Ledig jobb ulvik snarest Fag- / Svennebrev

TUNELLASTAR / KNUSEOPERATØR

Gudvangen Stein AS

Bygg og anlegg

Gudvangen Stein driv anortosittgruve i Gudvangen med 14 tilsette. Årleg tek me ut ca 500 tusen tonn stein. Me har ledig 100% stilling som: TUNELLASTAR / KNUSEOPERATØR Arbeidsoppgåver: Sjåfør på vår Cat 988K hjullastar Tunellastar/Knuseoperatør Kvalifikasjonar: Fordel med erfaring som tunellastar Du arbeider godt i lag med andre Du er fleksibel og trør til de…
1 Ledig jobb gudvangen snarest Ikke påkrevet