• Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  02.05.2021
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3554379
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune

Virksomhetsleder helse og mestring

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal kommune er på jakt etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsgrad eller kulturell bakgrunn.

Stillingen som virksomhetsleder er en nyopprettet og spennende lederstilling med store utviklingsmuligheter.  Vi ser etter deg som er strukturert og har sterk gjennomføringsevne. Virksomhetsleder rapporterer direkte til etatsleder for helse- og omsorgs og er en del av dennes ledergruppe

Virksomhetsleder har ansvar for fem enheter med hver sin enhetsleder. Totalt antall årsverk underlagt virksomhetsleder er ca. 220, med et totalbudsjett på ca. 105 mill.

 • Nord-Odal sykehjem 2. etg. og 3 etg.
 • Kjøkken og vaskeri
 • Solheim sykehjem
 • Hjemmetjenesten

Fysio- og ergoterapeut avdelingen er også direkte underlagt virksomhetsleder

 

Virksomhetsleder har ansvar for drifts-, resultat - og personal i virksomheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av virksomheten
 • Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid, herunder utarbeidelse av virksomhetens målsetting i tråd med kommunens målsetninger
 • Mål- og resultatansvar i tråd med kommunens gjeldende planer og vedtak
 • Økonomi - og budsjettansvar
 • Overordnet ansvar for virksomheten, sørge for at tjenesten er i overenstemmelse med gjeldende lover, regler og forskrifter
 • Ansvar for tilfredsstillende tjenestetilbud innenfor de gitte økonomiske rammer
 • HMS i virksomheten
 • Helhetlig utvikling i samarbeid med øvrige områder innen helse og omsorgsetaten 
 • Samhandling internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere

 

  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Relevant utdanning og erfaring innen ledelse
 • Erfaring med økonomistyring
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • Erfaring med å lede ledergrupper
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende organisasjonsnivå innen offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og målrettet
 • Evne og vilje til utvikling, nytenking og omstilling
 • Gjennomføringsevne
 • Relasjons- og samarbeidsorientert
 • Tydelig kommunikasjonsevne
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

En spennende og utfordrende stilling som er i kontinuerlig utvikling
En velfungerende ledergruppe 
Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lov, forskrift og avtaler
Bedriftshelsetjeneste
Pensjonsordning i KLP

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.    
 • Bedrift
  Nord-Odal kommune
 • Søknadsfrist
  02.05.2021
 • Sted:
  SAGSTUA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  SAGSTUA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3554379
 • Se her for andre jobber fra Nord-Odal kommune