Detaljer

 • Søknadsfrist
  06.08.2018
 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  833852

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Virksomhetsleder for Hjemmetjenesten i 100% fast stilling

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.


Skjervøy kommune søker etter virksomhetsleder for Hjemmetjenesten i 100% fast stilling, med tiltredelse 01.10.2018

 

Stillingen som virksomhetsleder for hjemmetjenesten er strategisk viktig for å nå målene om at innbyggerne skal få gode og tilpassede tjenester i hjemmet, innenfor våre rammer. Skjervøy kommune er for tiden i et omstillingsprosjekt der en skal se på ressursbruken i alle ledd. Hjemmetjenesten er en av de største tjenestene i kommunen og det er derfor naturlig at denne tjenesten vil bli berørt av omstillinger og endringer. Det må derfor påregnes en del endring i ansvarsområde.

 

Vi søker derfor etter en innovativ, tydelig og motiverende leder som har evne til å være pådriver i utvikling av tjenesten, se muligheter og samarbeide på tvers i den kommunale organisasjonen og være strukturert i forhold til budsjettansvar, personaloppfølging og faglig krav.

 

Vi søker deg med:

 • Utdanning som sykepleier.
 • Videreutdanning i administrasjon og ledelse og/eller relevant lederpraksis 
 • God innsikt i kommunal forvaltning og styringssystem  
 • Erfaring fra kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Erfaring i bruk av elektroniske fagprogrammer og gjerne bruk av velferdsteknologi.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for en krevende lederstilling.

 

Som virksomhetsleder for Hjemmetjenesten vil du være ansvarlig for drift av dette tilbudet i Skjervøy kommune. Dette innebærer blant annet:

 • Overordnet faglig ansvar for kvalitet overfor våre brukere.

 • Personalansvar med fokus på oppfølging og utvikling av 48 ansatte, fordelt på to omsorgsboliger, utesoner og distrikt.

 • Budsjettansvar med krav til disiplin i forhold til drift innenfor gitte rammer.

 • Saksbehandling.

 • Hovedansvar for den daglige driften av tjenesten
 • Oppfølging av prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling, helhetlige løp og omstilling i sektoren.
 • Stillingen inngår i lederteamet til Helse- og omsorgssjefen.

  

Utover en spennende og utviklende lederstilling, tilbyr Skjervøy kommune:

 • Lønn etter avtale
 • Skjervøy kommune ligger under tiltaksområdet for Nord-Troms og Finnmark som innebærer nedskriving av studielån og skattefordeler.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene og hjemmetjenesten finner du på vår hjemmeside www.skjervoy.kommune.no

For flere opplysninger om stillinga kan leder for hjemmetjenesten Eldbjørg Nyvoll, tlf. 77775732 / 77775563 eller helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, kontaktes.

 

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk: her

Søknadsfrist 6.august 2018.