Ledig stilling

Nesodden kommune

Virksomhetsleder Eiendom

Offentlig forvaltning

Nesodden kommune er i vekst og passerte 20.000 innbyggere i 2022, og har vedtatt en ambisiøs plan for utbygging av skoler, flerbrukshall og annet i sentrumsområdene Tangen og Fagerstrand. Virksomhet Eiendom har ansvaret for de store investeringsprosjektene, i tillegg til å ivareta kommunens interesser som grunneier, og forvalter ca 100.000 kvadratmeter med eksisterende formålsbygg og andre bygg.

Nå er stillingen som virksomhetsleder ledig og vi ønsker oss en dyktig og motivert leder som kan drive fram utbyggingsprosjektene, lede boligadministrasjonen og følge opp forvaltningen av formålsbyggene.

Virksomheten består i dag av 24 dyktige medarbeidere fordelt på virksomhetens ansvarsområder:

Investeringsprosjekter innen bygg og anlegg. Tilliggende oppgaver er å sørge for at regelverk blir etterlevd, f.eks. innen SHA, offentlige anskaffelser, ytre miljø osv.

Boligadministrasjon, herunder fremskaffelse av utleieboliger og inngåelse og oppfølging av husleieavtaler.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens eiendomsmasse, herunder alle formålbyggene (skoler, barnehager, helseinstitusjoner osv). Tilliggende oppgaver er å representere kommune som grunneier og/eller nabo overfor tredjepersoner. Utleievirksomhet av kommunale lokaler. Avdelingen ledes av en FDV-leder som rapporter til virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse

Personalledelse

Utarbeidelse av planer og sakspapirer til politisk eller administrativ behandling

Rapportering

Økonomistyring

Andre oppgaver som hører til eiendomsforvaltningen tilfaller også virksomhetsleder, f.eks. grunnerverv, og eiendomssalg, grunneierrepresentasjon overfor tredjeparter, oppfølging av tilsyn og revisjoner, møter i utvalg.  Verv i kommunalt eide sameier eller andre selskaper tilfaller også virksomheten.

Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Eiendom og tekniske tjenester.

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning innen eiendom, jus, økonomi, samfunnsfag, eller tilsvarende relevant utdanning.

Kjennskap til, og erfaring med, offentlig forvaltning

Kunnskap om eiendomsforvaltning

Ønskelig med god kjennskap til offentlige regelverk, som f.eks. anskaffelsesregelverket, plan- og bygningsloven, regler for miljø og folkehelse i offentlige bygg mm.

Personlige egenskaper:

Engasjert tilnærming til fagområdet med blikk for mulighetene som ligger i samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen, samt med andre offentlige, private og frivillige aktører

Tillitsskapende relasjonsbygger som evner å få med seg sine ansatte på laget

Nytenkende, fleksibel og løsningsfokusert kombinert med strukturert og beslutningsdyktig leder med gjennomføringsevne

God og tydelig kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig

Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.

Evne til å jobbe alene og i lag

Gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr:

Engasjerte og dyktige medarbeidere med høy kompetanse som setter brukerne i sentrum

Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger

Lønn etter avtale

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted: Kommunesenter Syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden