Vindkrafttekniker Sørmarkfjellet vindpark 

TrønderEnergi AS

Energi- og vannforsyning

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til.

TrønderEnergi-konsernet er i endring. Vår ambisjon om å gjøre det vi kan for å realisere nullutslipps-samfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for dem som kommer etter oss. Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi går fra et vertikalintegrert regionalt selskap til fornybarselskap med nordiske ambisjoner. Vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Vi skal bli en av de mest lønnsomme vannkraftprodusentene nasjonalt og en ledende nordisk aktør innenfor vindkraft. Vi skal ta en nasjonal posisjon innen energirelatert infrastruktur og elektrifisering gjennom partnerbasert vekst innenfor energitjenester til næringssegmentet. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger.
All satsing krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet.  

På en av våre vindparker, Sørmarkfjellet, trenger vi nå å styrke bemanningen med en ny vindkrafttekniker.
Enhet driftsoperasjoner har ansvar for å drifte alle våre vann- og vindkraftanlegg. Vi sørger blant annet for en god og profesjonell forvaltning av «varelageret» vårt, samt at dette er tilgjengelig når det har størst verdi.

Stillingen skal inngå i teamet som har ansvaret for drift og vedlikehold av våre vindkraftverk.

Vi ønsker å få deg med følgende kvalifikasjoner og egenskaper med på laget:

   

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe med vedlikehold, forebyggende og korrektivt av vindturbiner og øvrig infrastruktur på
  vindkraftverket
 • Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsaktivitet på vindkraftverk
 • For søkere som ikke har sikkerhetsutsjekk for arbeid i vindturbiner vil opplæring bli gitt
 • Opplæring i vedlikehold av aktuell turbintype vil bli gitt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, spesielt i opplæringsfasen fram til godkjenning som turbintekniker

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant fagbrev. Gjerne som energioperatør, elektriker, automasjonstekniker, servicetekniker elektro, energimontør eller innen maskin/mekaniske-fag
 • Erfaring fra vindkraft er en fordel
 • Du har interesse for vedlikehold og gjerne erfaring fra styring av roterende maskiner
 • Du har gode engelskkunnskaper
 • Du har interesse for IT og bruk av dataverktøy for registrering og rapportering 
 • Du har førerkort klasse B
 • Godkjent helseattest for arbeide i vindturbin er en forutsetning for ansettelse.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og trives med team-arbeid
 • Du er bekvem med å arbeide i høyden
 • Du ser nytten av å lære og lære bort, du er inkluderende
 • Du er proaktiv og løsningsorientert, har gjennomføringsevne og er en god lagspiller
 • Du har fokus på HMS, er bidragsyter til et trygt og sosialt trivelig arbeidsmiljø
 • Du er pliktoppfyllende og pålitelig
 • Du er fleksibel, nysgjerrig og lærevillig i forhold til endringer og nye oppgaver
 • Du har engasjement for fornybar energi
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter
 • Godt arbeidsmiljø i et kompetent, bærekraftig og nytenkende selskap
 • Jobb i et konsern som setter HMS i høysetet
 • Kunnskapsrike kollegaer og VI-kultur
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Konkurransedyktige betingelser

For ansettelse må helseattest for arbeid i vindturbin være godkjent.
I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnssjekk for denne stillingen.