Vil du være med på laget som endrer og utvikler våre digitale tjenester for eksamen og prøver?  

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger deg som liker å jobbe med digital utvikling sammen med mennesker!  

I divisjon for læring og vurdering har vi ansvaret for utvikling og forvaltning av rammeplaner, læreplaner og vurderingsordninger, inkludert prøver og eksamener i grunnopplæringen. Vi har også ansvaret for å forvalte og videreutvikle IT-systemene for disse tjenestene til våre brukere. Vi  fokuserer på samarbeid og deling i team og grupper for å løse oppgavene våre.  

Vi har ledig et toårig engasjement og søker en engasjert kollega som vil være med å utvikle og støtte alle våre dyktige oppgaveutviklere innen eksamen og prøver. Vi jobber med implementering av nye digitale systemer for gjennomføring av eksamen og prøver, og trenger din hjelp til å utvikle funksjonaliteten og sikre gode rammer for oppgaveutviklere. Vi søker etter deg som er lysten på å møte det ukjente og som vil hjelpe andre mennesker til å lære seg en ny digital hverdag. Du bør ha erfaring med opplæring i digitale systemer, kjennskap til metoder for tjenesteutvikling, og ha erfaring med opplæringssituasjoner. Du må har gode samarbeidsevner og trives med åpne arbeidsprosesser og periodevist høyt arbeidstrykk. Nyutdannede oppfordres til å søke. 

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.   

Arbeidsoppgaver:

 • delta i opplæringsprosesser for å sikre implementering av en ny digital tjeneste for gjennomføring av eksamen og prøver  
 • bidra til å utarbeide rammer for digital oppgaveutvikling som ivaretar krav til universell utforming
 • være en pådriver for å utvikle våre metoder innen tjenesteutvikling
 • drive operativ brukerstøtte
 • delta i divisjonens øvrige oppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning, minimum fagbrev
 • kjennskap til metoder for tjenesteutvikling og interesse for å skape gode brukeropplevelser
 • kjennskap til krav til universell utforming
 • erfaring fra opplæringsmetoder innen digitale tjenester
 • kjennskap til roller og ansvar i offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne   

  I tillegg er det ønskelig med:  
 • erfaring med bruk av systemer for brukerstøtte  
 

Personlige egenskaper:

 • god til å samarbeide og engasjere andre
 • god til å planlegge og gjennomføre oppgaver
 • løsningsorientert
 • god relasjonsbygger
 • personlig egnet  

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som konsulent/førstekonsulent (kode 1065/1408), p.t kr 378.200 – 490.600 per år
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum