Vil du være med på å videreutvikle et spennende KOSTRA-område?

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Hvordan kommunene håndterer utbyggingsplaner, byggesøknader og hensynet til miljøkvaliteter er viktig for de fleste av oss. Nå søker vi en medarbeider som skal arbeide med statistikk knyttet til kommunal virksomhet på disse områdene. Rapporteringen foregår gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Arbeidet byr på mange utfordringer, både når det gjelder hva det skal rapporteres om, hvordan og hva dette kan fortelle oss.

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk består av 30 medarbeidere, denne stillingen vil ha arbeidssted i Oslo. Seksjonen samarbeider blant annet med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn, samfunnsinteresse og god IT-kompetanse, som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen innenfor KOSTRA generelt og plan-, byggesak- og miljøområdet spesielt.

Arbeidsoppgaver:

Kommunene skal rapportere årlig på elektroniske skjema, noe som byr på mange utfordringer både av innholdsmessig, teknisk og kvalitetsmessig art. Stillingen medfører å vedlikeholde og videreutvikle den årlige skjemarapporteringen, i samarbeid med kommuner, departement og direktorater. Det skal etableres og vedlikeholdes IT-rutiner for rapportering og statistikkproduksjon. Det må avgjøres hva som skal samles inn, data skal kontrolleres og til slutt publiseres og analyseres. 

I samarbeid med KS, systemleverandører, kommuner og andre samarbeidende aktører skal SSB drive fram overgang til eKOSTRA, som er en daglig innsamling direkte fra kommunenes fagsystemer til erstatning for tradisjonelt elektronisk årsskjema.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks. innen samfunnsvitenskap, geografi, økonomi, datavitenskap eller annet
 • Kunnskap om eller interesse for kommunal forvaltning innenfor plan-, byggesak- og miljøområdet. Gjerne kjennskap til KOSTRA
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper, gjerne erfaring og kjennskap til GIS
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Teamorientert og gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Strukturert og målrettet
 • Endringsorientert og fleksibel 
 • Evne til både å jobbe konsentrert og kunne holde flere baller i lufta samtidig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et særlig aktuelt fagområde
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver kr 458 900 - 630 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Lyse og moderne lokaler

 

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter
 
Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil