Detaljer


Vil du være med på å sikre god virksomhetsstyring i Utdanningsdirektoratet?   

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på Hamar. Les mer på udir.no

Avdeling for økonomi har ansvar for sentrale oppgaver innen statsbudsjett, internbudsjett, regnskap, lønn og styringsinformasjon. Ledelsen i direktoratet har besluttet at ansvaret for å koordinere prosesser innen virksomhetsstyring legges til avdelingen i løpet av 2021. I vårt team vil du ta del i et større økonomisk miljø i Molde innen økonomistyring, tilskuddsforvaltning og økonomisk tilsyn, med engasjement for god økonomi- og virksomhetsstyring som et ledd i vårt felles samfunnsoppdrag.

Vi søker nå en rådgiver/seniorrådgiver som skal koordinere arbeidet med å gjennomføre og utvikle den operative delen av direktoratets virksomhetsstyring. Som medarbeider hos oss vil du få jobbe med et bredt spekter av varierte og spennende ansvarsområder og oppgaver innen økonomi- og virksomhetsstyring. Du vil jobbe sammen med engasjerte kollegaer på tvers av avdelinger og divisjoner for å sikre at Utdanningsdirektoratet ivaretar og videreutvikler gode og funksjonelle styringsprosesser internt i direktoratet, og en god dialog med Kunnskapsdepartementet.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist:
28.02.2021
Arbeidsgiver:
Utdanningsdirektoratet
Sted:
Molde
Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4339999012
Sosial deling :