Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du være med på å sikre god økonomi- og virksomhetsstyring i Utdanningsdirektoratet?

Departementer og direktorater

Økonomiavdelingen har ansvar for sentrale oppgaver innen økonomi- og virksomhetsstyring, regnskap, lønn og styringsinformasjon. Vårt kontor i Molde består av avdeling for tilskuddsforvaltning, avdeling for økonomisk tilsyn private barnehager og økonomiavdelingen.  Vi er en avdeling som består av tolv medarbeidere med høy og variert økonomifaglig kompetanse. 

Vi søker etter to nye medarbeidere som skal jobbe med oppgaver innen økonomi- og virksomhetsstyring. Dette vil være en fast stilling, i tillegg til et ettårig engasjement, med mulighet for forlengelse. Som medarbeider hos oss vil du få jobbe med et bredt spekter av varierte og spennende oppgaver innenfor ulike ansvarsområder. Du vil få jobbe sammen med engasjerte kollegaer på tvers av avdelinger og divisjoner. Herunder å sikre at Utdanningsdirektoratet oppfyller kravene i økonomiregelverket, ivaretar og videreutvikler gode og funksjonelle styringsprosesser internt i direktoratet, og en god dialog med Kunnskapsdepartementet. 

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

 Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Arbeidsoppgaver:

 • budsjett, økonomioppfølging og rapportering  
 • arbeid med tildelingsbrev og årsrapport 
 • forberedelser til møter med departementet 
 • bidra til utvikling av styringsdialogen med departementet 
 • ivareta og videreutvikle interne styringsrutiner 
 • bidra til forbedring og digitalisering av interne styringsprosesser og -systemer 
 • saksbehandling, analyser og styringsinformasjon 
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver  

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå 
 • erfaring med økonomistyring, budsjett og rapportering 
 • erfaring med og eller innsikt i arbeid og prosesser knyttet til virksomhetsstyring  
 • innsikt i offentlig forvaltning og god system- og rolleforståelse  
 • kjennskap til prinsippene for mål- og resultatstyring 
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne   

Personlige egenskaper:

 • analytisk 
 • strukturert 
 • selvstendig 
 • god til å samarbeide 
 • fleksibel og løsningsorientert 
 • utviklingsorientert 
 • personlig egnet 

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) p.t. kr 543 500 - kr 715 900 per år.  
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling 
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksible arbeidstidsordninger 
 • trening i arbeidstiden 
 • moderne lokaler sentralt i Molde