Detaljer


Vil du være med på å beregne Norges BNP? 


Seksjon for nasjonalregnskap søker etter to dyktige medarbeidere til fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Både erfarne kandidater og nyutdannede vil være aktuelle. 
Seksjonen har 30 ansatte som utarbeider de viktigste nøkkeltallene for norsk økonomi. Vi lager årlige, kvartalsvise og månedlige BNP-tall, inntekts- og kapitalregnskap, kryssløpet for norsk økonomi og miljøregnskap. I tillegg til løpende produksjon, arbeider vi kontinuerlig med videreutvikling. Det omfatter bl.a. å ta i bruk nye datakilder, sikre at metoder anvendes konsistent på tvers av regnskapene, og delta i utvikling av internasjonale standarder. Seksjonen leder SSBs arbeid med analyser av store og komplekse multinasjonale virksomheter. Vi arbeider tett med internasjonale fagmiljøer, særlig gjennom Eurostat. 
Som medarbeider i seksjon for nasjonalregnskap vil du produsere tall som er vesentlige for å tegne et fullstendig og konsistent bilde av norsk økonomi. Du vil dermed bidra til å gi et nasjonalt faktagrunnlag for økonomisk politikk og debatt. Nasjonalregnskapstall er grunnlaget for analyser av og prognoser for norsk økonomi, bl.a. Finansdepartementets arbeid med nasjonalbudsjettet, Norges Banks vurderinger rundt rentesetting og i konjunkturanalyser og –prognoser utført av forskningsavdelingen i SSB. 

Arbeidsoppgaver
 • Beregninger, dokumentasjon, analyser og publisering av nasjonalregnskap for Norge 
 • Utrednings- og utviklingsarbeid for å kontinuerlig sikre høy kvalitet på nasjonalregnskapet 
 • Løpende kontakt med fagseksjonene i SSB som leverer grunnlagstall til beregningene  Avhengig av søkernes bakgrunn kan det særlig være aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til fordelingsanalyser (distributed national accounts), nasjonalregnskap for stats- og kommuneforvaltningen, realregnskap for tjenestenæringene, eller miljøregnskap
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdanning, samfunnsøkonom eller siviløkonom 
 • Gode kunnskaper om makroøkonomi  
 • Kjennskap til IT-verktøy og statistiske metoder 
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper 
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning 
Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner 
 • Arbeider nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
Vi tilbyr
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (kode 1408/1434/ 1364) kr 456 400 - 650 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og Kongsvinger

  Generelt:
 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.