Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Vil du være med og videreutvikle regnskapsområdet i PST?

Politi

Ved avdeling for IT, sikkerhet og fellestjenester søker vi etter en ny medarbeider som har god økonomi- og regnskapsforståelse, og som ønsker å være en sentral ressurs i regnskapsarbeidet i virksomheten. Vår nye regnskapsmedarbeider vil få spennende oppgaver med drift og utvikling av regnskapsområdet. Du vil jobbe tett med din kollega i regnskapsteamet, men også ha bred kontaktflate ut i virksomheten som en sentral støttefunksjon til PSTs kjernevirksomhet.

Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte, positive og faglig dyktige kollegaer. En god balanse mellom rutinepregede oppgaver, oppdukkende utfordringer og utviklingsarbeid gjør hverdagen variert.

Arbeidsoppgaver:

Som regnskapsmedarbeider vil du jobbe med hele regnskapsporteføljen. Stillingens oppgaver vil være leverandør- og kundereskontro, periodeoppgjør og avstemminger. Opplæring og veiledning av ledere og medarbeidere vil være en del av oppgaveporteføljen. Du vil også være med å bidra til å utvikle og effektivisere prosesser innenfor fagområdet. Du vil være rådgiver på området og bidra med støtte mot interne behov og også mot eksterne der dette er et behov.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi og administrasjon, og som har god IT-kompetanse og systemforståelse. Videre har du god excel-kompetanse samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Du må ha relevant arbeidserfaring fra fakturabehandling, utfakturering, regnskap og annet økonomiarbeid. Det vil være en fordel om du i tillegg har erfaring fra utvikling av regnskapsområdet med implementering av nye systemer og prosesser. Vi benytter UBW/Agresso som systemstøtte på regnskapsområdet, og kjennskap til dette systemet er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er engasjert, tar initiativ og er løsningsorientert. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver, ser helheten og har god forretningsforståelse. Du er målrettet, resultatorientert, har gjennomføringsevne og trives med en hektisk hverdag med en blanding av driftsoppgaver og nye utfordringer. Du jobber selvstendig, men liker også å jobbe i team, er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner. Oppgavene krever at du jobber systematisk, nøyaktig og strukturert.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.   

Vi tilbyr:

PST en arbeidsplass med et motiverende og viktig samfunnsoppdrag med svært dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere. Det er gode muligheter for å utvikle seg i stillingen og arbeide på tvers i organisasjonen med sentrale samarbeidspartnere. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 574 700–650 300 [ltr. 63 - 70] i SKO 1434 rådgiver (SKO 1434). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
 
Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.