Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Vil du være med å videreutvikle en spennende kommune i vekst?

Offentlig forvaltning

Nittedal kommune søker ny kommunedirektør. Kommunen er opptatt av at innbyggerne skal leve det gode liv i Nittedal og sammen tar ansvar for fellesskapet og miljøet. Her skal det være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted du får omsorg når du trenger det. De nye satsingsområdene er utledet fra FNs bærekraftsmål er:

  • Livskvalitet hele livet
  • Klima- og miljøvennlig
  • Engasjement og samskaping


Kommunedirektøren er øverste leder for administrasjonen og skal lede sine ansatte i forståelse med kommunens samfunnsmål og organisasjonsmål og sørge for etterlevelse av verdiene (raushet – redelighet – respekt). Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for alle ansatte, fag og økonomi. Kommunen har to beslutningsnivåer, og administrativ ledelse består av kommunedirektøren, tre kommunalsjefer, prosjektdirektør, HR-sjef og økonomisjef.

Kvalifikasjoner:

Bakgrunn/erfaring
Du har relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Solid strategisk ledererfaring fra komplekse organisasjoner, fortrinnsvis fra offentlig sektor. Dokumenterbar økonomiforståelse, samt gode resultater fra endrings- og utviklingsledelse er en forutsetning. Erfaring med mediehåndtering og beredskap/kriseledelse er en fordel. Hvis du i tillegg kan vise til god rolleforståelse og etterrettelig oppfølging av beslutningsprosesser i samspillet mellom politikk og administrasjon – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg. 

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
  • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
  • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
  • Lønn etter avtale

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Atle Strande (tlf. 908 92 054) eller Ronny Nilsen (tlf. 905 17 098).

Nittedal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.