Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du være med å utvikle SSB sine datainnsamlingstjenester?

Offentlig forvaltning

Seksjon for næringslivsundersøkelser har ansvar for å gjennomføre datainnsamling fra næringslivet. Innsamling skjer i hovedsak via egenutviklede skjematjenester på Altinn-plattformen, men seksjonen har også et økt fokus på innsamling fra nye datakilder. Seksjonen søker nå etter en medarbeider som med sin kompetanse kan bidra med design og utvikling av nye datainnsamlingstjenester. Videreutvikling av Altinn gir rom for å kunne utvikle helt nye innsamlingsdesign, og modernisering av SSB sine interne løsninger åpner opp for bruk av nye og moderne verktøy og metoder. Økt tilgang på data fra nye kilder byr også på mange spennende muligheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Designe og utvikle tjenester for datainnsamling fra næringslivet.
 • Delta som skjemautvikler i tverrfaglige team, som sammen skal lage gode tjenester i Altinn
 • Bidra i arbeidet med å designe og utvikle tjenester for datafangst fra andre kilder, for eksempel innhenting fra API
 • Bidra i arbeidet med å designe og utvikle nye interne skybaserte tjenester for å støtte opp om datainnsamling
 • Bidra til at seksjonen jobber etter en felles utviklingsmetodikk, og har god kvalitet på sine tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller tilsvarende innen informatikk/programmering eller annen relevant utdanning med informatikk/programmering i fagkretsen
  Søkere som fullfører utdanning i vår vil også bli vurdert
 • Relevant arbeidserfaring med bruk av verktøy som blir brukt ved utvikling av tjenester for datainnsamling (C#/.NET Core, React/Javascript, Python mv) vektlegges
 • Erfaring med bruk av skytjenester og API-grensesnitt er ønskelig
 • Generell kompetanse rundt UX-design og erfaring fra DevOps og teamarbeid er en fordel
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere fra utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig tilnærming til arbeidet
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Systematisk og leveringsdyktig
 • Omgjengelig og motiverende for et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i en stor virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver kr 478 300 - 765 600 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert.
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid i perioden 15. mai til 14. september
 • Mulighet for én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om
  ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet
  om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser,
  fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil
  tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske
  hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil
  minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse
  gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om
  kravene på Arbeidsgiverportalen
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller
  innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk
  som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter