Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du være med å utvikle Norges første nasjonale naturregnskap?

Offentlig forvaltning

Stillingen vil være tilknyttet prosjekt om utvikling av naturregnskap. Innen 2026 skal det være utviklet et nasjonalt naturregnskap som skal svare til nasjonale forvaltningsbehov samt internasjonale rapporteringsforpliktelser. Arbeidet gjøres i samarbeid med Miljødirektoratet og andre aktører. Naturregnskapet skal vise sammenhengene mellom utbredelsen og tilstanden av ulike økosystemer med forsyning av økosystemtjenestene samt hvordan disse tjenestene brukes i samfunnet. Prosjektgruppen består i dag av medarbeidere fra statistikkavdelingen og forskningsavdelingen innen samfunnsøkonomi, ressurs-/miljøøkonomi, geografi og GIS. 

Vi søker etter en medarbeider som skal styrke prosjektgruppen med nødvendig kompetanse i krysningen mellom naturvitenskap og økonomi. Vi har behov for en person som ser økonomi og natur i sammenheng gjennom bruk av naturressurser og økosystemtjenester, men også koblingen mot de ulike naturfaglige komponentene i naturregnskapet. Det er ønskelig med noe kunnskap om naturvitenskap og naturforvaltning for bedre forståelse av de biofysiske prosessene i naturen og økosystemtjenestene og deres gjensidige avhengighet samt kobling mot bruk i samfunnet og pressfaktorer. 

Det vil også være viktig å se sammenhengene mot nasjonalregnskapet. Herunder står også kunnskap om ulike verdsettingsmetoder av naturressurser og økosystemtjenester sentralt, også for videreutvikling av beregninger av naturkapital. 

Det vil være viktig med kompetanse innen programmering for både modellutvikling samt etablering av ny statistikk i Python. Kjennskap til GIS vil telle positivt. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder som samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap eller liknende, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med å tilrettelegge data, sammenstille og analysere disse
 • Erfaring/interesse for ulike kode- og programmeringsverktøy som Python, R eller SQL 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Analytisk med god tallforståelse
 • Evne til nytenkning og du er nysgjerrig og kreativ

Vi tilbyr:

 • Jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere, og som medarbeider i SSB blir du del av et stort fagmiljø. Du vil få hyggelige og interessante kolleger med svært ulik bakgrunn.
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arenaer for faglig deling på tvers
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr. 584 500- 759 100 (lønnstrinn 60 -75) utfra kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksitid, betalt overtid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og sosiale aktiviteter. Du kan trene én time i uken i arbeidstid, med gratis gruppetrening og treningsrom i kontorlokalene
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser

  Greit å vite:
  For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste, som kan bli gjort tilgjengelig for de som ber om innsyn i listen. Det er mulig å bli unntatt denne
  søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
  SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov