Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vil du være med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for barnehage, skole og fagopplæring?

Divisjon for kunnskap, analyse og formidling søker en medarbeider som skal være med å videreutvikle og formidle kunnskapsgrunnlaget for og om barnehager, skoler og fagopplæringen.

Divisjonen er en lagbasert enhet i Utdanningsdirektoratet. Som medarbeider får du varierte oppgaver og mye ansvar og tillit. Divisjonen har ansvar for kunnskapsgrunnlaget for barnehagesektoren og grunnopplæringen, inkludert fag- og yrkesopplæringen. Divisjonen skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling og til at kunnskapen blir tatt i bruk i sektoren. Vi har brukerfokus og søker digitale løsninger.

I denne omgang har vi spesielt bruk for en medarbeider med god kjennskap til skolesektoren (grunnskole og videregående skole), som har erfaring med å lyse ut forskningsoppdrag, å utføre egne analyser. Vi søker deg som har erfaring med formidling av kunnskapsgrunnlag til ulike brukere gjennom ulike plattformer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innenfor grunnskole og videregående opplæring
 • Lyse ut forskningsoppdrag
 • Utføre egne analyser basert på et bredt kunnskapsgrunnlag
 • Formidle kunnskapsgrunnlaget til ulike brukergrupper
 • Delta i ett eller flere av divisjonens lag
 • Bidra til å heve divisjonens arbeid med brukerinnsikt  
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning minst på mastergradsnivå, gjerne innen samfunnsvitenskap. Relevant og god realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning 
 • Bred erfaring med formidling av kunnskapsgrunnlag
 • God kjennskap til skolesektoren
 • Erfaring med utlysning av forskningsoppdrag
 • Meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Evne til å tenke helhetlig og sette egne oppgaver i en større sammenheng 
 • God relasjonsbygger 
 • Utviklingsorientert 
 • Personlig egnet 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver p.t. kr 583.900 - 655.400  brutto per år. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere 
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • IA-bedrift 
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S