Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vil du være med å utvikle helsestasjon og skolehelsetjenesten? 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en engasjert helsesykepleier i 100% vikar stilling som brenner for barn og vil jobbe med meningsfulle og viktige oppgaver. 

Stillingene er plassert i helsestasjon og skolehelsetjenesten, i hovedsak ved helsestasjon og barneskole. I tjenesten er det tett samarbeid med andre helsesykepleiere, sekretær, jordmor, lege, psykolog, familieterapeut m.f. Ved flere av barneskolene er det ansatt to helsesykepleiere som jobber i team.

Kommunen har veletablert tverrfaglig samarbeidssystem som inkluderer barnevern, PP- tjenesten og forebyggende psykisk helsetjeneste mm. Vi har i tillegg tett samarbeid med migrasjonsteam, fraværsteam og volds- og overgreps-team i kommunen. 

Vi søker deg som er fleksibel, løsningsorientert og trives med en variert arbeidshverdag. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre oppgaver i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten og bidra til det systematiske samarbeidet med skolene
 • Veiledning og undervisning rettet mot elever og foresatte
 • Delta i fagutvikling og tverrfaglige samarbeidsprosjekter
 • Bidra til et godt samarbeid mellom kommunale tjenester og med andre ungdomstilbud i kommunen
 • Bidra til videreutvikling av lavterskeltilbud til ungdom

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier
 • Offentlig godkjent sykepleier som er under videreutdanning som helsesykepleier kan søke
 • Erfaring med psykososialt arbeid med barn, ungdom og familier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God kompetanse innen IKT
 • Krav om gyldig politiattest jf. helsepersonelloven§ 20 og helse- og omsorgstjenesteloven§5-4 og 5-4a.

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og interesse for forebyggende arbeid med barn og unge
 • Evne til å møte familier på deres premisser
 • Erfaring og evne til god kommunikasjon med barn, unge og foresatte
 • Trives med mangfold av kulturer 
 • Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Sterkt faglig engasjement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Fadderordning med opplæringsplan
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • Fleksitid og vinter/ sommertid ( kl. 8-15)

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.