Vil du være med å utvikle fremtidens undervisningsformer?

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for digitale tjenester (DIT) har sine hovedoppgaver knyttet til utvikling av digitale ferdigheter og digital kompetanse.  Avdelingen utvikler tjenester på nasjonalt nivå som understøtter kompetanseutvikling i skole- og barnehagesektoren. 

Ved direktoratets Tromsø-kontor er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Den vi søker vil ha sine hovedoppgaver knyttet til utvikling av digilær.no – nasjonal plattform for fjernundervisning. Oppgavene er knyttet til utvikling av pedagogisk innhold og modeller, samt støtte oppbygging av nye tilbud i plattformen. Stillingen inngår i et team som har ansvar for å følge opp digilær.no og tilbudene i plattformen. Stillingen inngår i en avdeling med stort utviklingsfokus og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver. Stillingen vil også være knyttet til avdelingens arbeid med læremidler.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Skulle du ønske å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du ikke har bedt om å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.  

Arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle pedagogiske modeller og støtte oppbygging av fjernundervisningstilbud i digilær.no
 • utvikle og støtte pedagogiske modeller for nettbasert fjernundervisning
 • bidra til utvikling av gode og helhetlige digitale løsninger og tjenester
 • delta i arbeid med kvalitetsutvikling av læremidler 
 • bidra i arbeid med avdelingens og direktoratets øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • du har relevant høyere utdanning på master eller bachelor nivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • du har erfaring med og interesse for teknologi
 • du har erfaring med nettbasert fjernundervisning og utviklingen av slike
 • du har erfaring med pedagogisk bruk av digitale ressurser, verktøy og tjenester
 • du er opptatt av digitalisering og ønsker å bidra til å styrke grunnopplæringen gjennom bruk av teknologi

Personlige egenskaper:

 • uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk
 • jobber systematisk
 • evner å jobbe selvstendig
 • er kreativ og evner å ta initiativ
 • har høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • jobber godt i team og har gode evner når det gjelder å bygge tillit i ulike type fagmiljøer
 • god til å samarbeide er personlig egnet

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) p.t kr 535 200 - kr 708 000 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning være aktuelt
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling, og som er godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler sentralt i Tromsø
 • IA-bedrift