Vil du være med å utvikle fremtidens barnehager?

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for digitale tjenester (DIT) har sine hovedoppgaver knyttet til utvikling av digitale ferdigheter og digital kompetanse.  Avdelingen utvikler tjenester på nasjonalt nivå som understøtter kompetanseutvikling i skole- og barnehagesektoren. 

Ved direktoratets Tromsø-kontor er det ledig et årsvikariat som rådgiver/seniorrådgiver. Den vi søker vil ha sine hovedoppgaver knyttet til barnehagefeltet. Oppgavene vil være relatert utvikling av pedagogiske støtte til rammeplanen for barnehage, med særlig ansvar for digitale komponenter. Stillingen inngår i lag for digital kompetanse i avdelingen, men inngår  i flere tverrgående team i direktoratet. Stillingen inngår i en avdeling med stort utviklingsfokus og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Skulle du ønske å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du ikke har bedt om å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.  

Arbeidsoppgaver:

 • utvikling av støttemateriell til rammeplan for barnehage/SFO
 • utvikling av kompetansepakker for ansatte i barnehage/SFO
 • bidra i avdelingens arbeid med digital kompetanse i barnehage og skole
 • bidra i arbeid med avdelingens og direktoratets øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • du har fullført relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • du har erfaring med og interesse for teknologi
 • du har erfaring og relevant praksis fra barnehagefeltet
 • du har erfaring med pedagogisk bruk av digitale ressurser, verktøy og tjenester

Personlige egenskaper:

 • utrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk
 • har systemforståelse – roller for ulike aktører i sektoren
 • jobber systematisk
 • evner å jobbe selvstendig
 • er kreativ og evner å ta initiativ
 • jobber godt i team og har gode evner når det gjelder å bygge tillit i ulike type fagmiljøer
 • er personlig egnet 

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) p.t kr 535 200 - kr 708 000 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning være aktuelt
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling, og som er godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler sentralt i Tromsø
 • IA-bedrift