Detaljer


Vil du være med å utvikle fremtidens IT-løsninger for helsedata i FHI? Produktkoordinator

Folkehelseinstituttet står midt i store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. Folkehelseinstituttet skal være i front når det gjelder helsekunnskap og tilby IT-løsninger for fremtidens helsedata. Dette stiller store krav til rask levering og effektive IT-løsninger. 

Vi har to ledige stillinger som produktkoordinator ved avdeling for IT-systemer Bergen. Som produktkoordinator vil du lede produktutviklingen av skreddersydde systemer sammen med et dyktig team. Du vil være bindeledd mellom produkteier, brukere og utviklingsteamet. Vi søker to produktkoordinator som kan jobbe fra A til Å med ulike produkter som vi utvikler internt. I dette inngår avklaring av brukernes behov og oppfølging av utviklingsprosessen, samt å bidra til at produktene utvikles i riktig retning over tid. 

Våre to utviklingsteam i Bergen har ansvaret for helseregistre, helseundersøkelser og integrasjon mot nasjonale løsninger. Produktkoordinatorene vil få ansvar for hvert sitt team med tilhørende produkter. Teamene er med på hele reisen, fra behov oppstår til ferdig produkt. En stor styrke er den tette dialogen vi har med produkteier og brukere.

Vi er en gjeng med entusiastiske ansatte som jobber innen helsedata og digitalisering, og vi har tro på at de beste løsningene kommer man frem til ved godt tverrfaglig samarbeid. Totalt er det rundt 50 ansatte i Bergen og Oslo innen IT og digitalisering som har ansvaret for nasjonale helseregistre og helseundersøkelser i tillegg til å forvalte flere ulike IT-løsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Lede arbeid med produktutvikling av internt utviklede systemer
 • Koordinere og samordne utviklingsbehov i samarbeid med produkteier, brukere og utviklere
 • Avklare tekniske muligheter i dialog med utviklere
 • Bistå med kravspesifisering, testing og opplæring ved behov
 • Følge opp utviklingsarbeidet og sikre godt samarbeid
 • Diskutere strategisk retning for produktene i samråd med eiere og utviklere
 • Ansvarlig for å følge opp eksterne leverandører og teknisk kontaktperson mot helseforetak som leverer data til helseregistrene
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Utdanning fra høyskole/universitet på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen IT
 • Minimum 5 - 10 års erfaring fra ulike roller innen utvikling eller forvaltning av IT-systemer
 • Erfaring med smidig utvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Ønsker:

 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av IT-team som f.eks prosjektleder, teamleder eller scrum master
 • Du kan gjerne være en tidligere utvikler eller en erfaren tester som ønsker å jobbe tettere opp mot brukerne og styring av leveransene
 • Det er ønskelig med erfaring fra helsesektoren eller andre større virksomheter
 • Erfaring med Azure DevOps og Microsoft utviklingsmiljø
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og spesielt opptatt av å skape god dialog med eiere, brukere og utviklere
 • Gode logiske og analytiske evner, løsningsorientert og jobber strukturert
 • Jobber målrettet og har god gjennomføringsevne på leveranser 
 • Setter seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger
 • Evne til å inspirere og få med deg andre
 • Opptatt av kvalitet i leveransene
 • Like å jobbe i team og ha fokus på å gjøre hverandre gode
Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende jobb
 • Et engasjert fagmiljø med stort samfunnsansvar som er opptatt av å få frem kunnskap om befolkningens helse og trivsel
 • Et institutt som er genuint opptatt av å ha et høyt kvalifisert og kompetent utviklingsmiljø som du vil bli en del av
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Stilling som produktkoordinator, stillingen er plassert som senioringeniør med lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler i Bergen sentrum
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater