Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vil du være med å utforme fremtidens digitale løsninger for Sjøfartsdirektoratet?

Utvikling og forvaltning av Sjøfartsdirektoratets IT-systemer gjøres i økende grad med smidig utvikling og DevOps organisering og samarbeidskultur. Direktoratet er inne i en omstillingsfase der mange nye digitale konsepter skal realiseres for å støtte fremtidens forretningsprosesser.

DevOps teamene består av bl.a. techlead, utviklere (front end, back end, fullstack), designere og arkitekter fra våre leverandører. Sjøfartsdirektoratet har teamlead, rådgivere (funksjonelt, løsning, systemteknisk, sikkerhet), fageksperter/produkteiere mm.

Vi trenger en rådgiver som skal samarbeide tett med våre produkteiere og utviklere for å finne løsninger som er teknisk og praktisk realiserbare. Du vil bidra fra tidlige analyser og utredninger, til planlegging, utvikling og forvaltning av nye og eksisterende systemkomponenter. Vi er i ferd med å bygge en ny skybaserte plattform som baserer seg på mikrotjenester og kontainere.

Vi ser etter deg som er god på samarbeid, og som trives å være i team sammensatt av mennesker med en rekke ferdigheter. Du vil raskt kunne få en sentral og spennende rolle hos en viktig samfunnsaktør både nasjonalt og internasjonalt. 

Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Sjøfartsdirektoratet og det norske flagget er sterke merkevarer med positivt omdømme. Vi skal forsvare og styrke denne posisjonen.

Hos oss vil du

Omsette forretningsbehov til realiserbare digitale løsninger
Være med å forme og utvikle fremtidens skybaserte plattform
Fungere som rådgiver og bindeledd mellom alle parter både internt og eksternt
Sikre kvalitet i leveranser ved å påse at bl.a. arkitekturretningslinjer etterleves
Delta i digitaliseringsprosjekter med andre virksomheter og på tvers av landegrenser 
Bidra med å vurdere kompetanse og erfaring på nye teammedlemmer fra leverandører

Vi ser etter deg som

Vil være med i smidige leveranseteam som har kunden i fokus
Ønsker å utvikle deg innen utforming av systemer og webapplikasjoner i skyen
Har relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Prioriterer og koordinerer mange oppgaver samtidig
Har gode analytiske evner og jobber strukturert
Tar initiativ og ser utviklingsmuligheter både for deg personlig og til felles beste 
Skriver og ordlegger deg på en klar og presis måte
Har interesse for ny teknologi

Vi tilbyr

Mange spennende og forretningskritiske prosjekter. Du kan få utvikle deg i et dynamisk og godt arbeidsmiljø preget av kompetansedeling og mange aktivitetstilbud. 

Avhengig av din bakgrunn tilbys kompetanseheving innen
 - Skytjenester
 - Devops modellen - organisering og samarbeidskultur
 - Verktøy som Azure Devops og Confluence

Fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger, gode lønnsvilkår og betalt overtid, gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse, attraktive kontorlokaler med meget sentral beliggenhet ved innløpet til Smedasundet, flott kantine med subsidiert lunsjordning.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

Sjøfartsdirektoratet tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 

For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby, se under "Jobb hos oss" på våre nettsider.