Detaljer

 • Bedrift
  Bane NOR SF
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3218633
 • Se her for andre jobber fra Bane NOR SF

Vil du være med å håndtere kontrakter og anskaffelser i milliardklassen? 

Et av Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi søker en ambisiøs Kontraktsrådgiver til prosjektportefølje Øst (Oslo) der du vil bli tilknyttet prosjektet ‘Ny tunnel Oslo’. 

Bane NORs Utbyggingsdivisjon er ansvarlig for utbyggingsprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter langs Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen og megaprosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. I tillegg har vi flere prosjekt i Bergensområdet, langs Gjøvikbanen og i Trøndelag.
Våre kontraktrådgivere følger opp prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakt- og anskaffelsesstrategier, utarbeide konkurransegrunnlag og leder anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene. Kontraktrådgivere skal jobbe tett opp mot linjeledelsen og prosjektstyring for å sikre en mest mulig forutsigbar og god prosjektgjennomføring.

Har du lang erfaring med å jobbe med kontrakter?
Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!  
Utbyggingsportefølje Øst er ansvarlige for alle utbyggingsprosjekter langs Østfold- og Kongsvingerbanen og i Oslo-området. Det største prosjektet i produksjon er utbygging av dobbeltspor gjennom Moss. Inkludert i porteføljen er også ‘Ny tunnel Oslo’ (NTO).
 
Denne stillingen vil være tett knyttet opp mot NTO-prosjektet, og arbeidstiden ville være delt mellom dette prosjektet og andre prosjekt i porteføljen. 

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktdokumenter 
 • Lede og koordinere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører 
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Rådgi prosjektsjef, jobbe tett sammen med henne og prosjektstyring
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer 
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning som jurist, ingeniør/sivilingeniør, økonom el. med relevant erfaring innen kontraktsoppfølging
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap og erfaring med kontraktsoppfølging av utførelsesentrepriser (NS 8405), totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre eller entreprenørbransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper
 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr
 • Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!  
 • Muligheten til å ta en viktig rolle i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog