Vil du være med å bidra til trivsel og læring for elevene på Rasta?

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Vil du jobbe i en skole som er utviklingsorientert og med elevenes læring og utvikling i sentrum? Se her!

Ved Rasta skole har vi nå ledig fast stilling som kontaktlærer på småskoletrinnet.

Vi har høyt fokus på fellesskapende didaktikk og læringsmilljø, og vi har alltid eleven i sentrum. Vi skal sørge for at barn og unge står rustet til å møte morgendagens samfunn, inklusive ny digital hverdag, gjennom satsning på grunnleggende ferdigheter og kritisk tenkning. Vi er opptatt av at pedagogisk bruk av digitale verktøy skal bidra til økt læring og opplæring i tråd med fagfornyelsen. Alle elever og lærere har hver sin iPad. 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og sosial oppfølging av elever
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Bidra til et godt samarbeid skole – hjem
 • Samarbeid i team
 • Ta del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Den som tilsettes må være forberedt på å være kontaktlærer

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent faglige og pedagogisk kompetanse i henhold til opplæringsloven m/forskrift, fortrinnsvis allmennlærer/grunnskolelærer 1. - 7.trinn.
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse jfr. opplæringsloven § 10-9.
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Personlige egenskaper:

 • Tydelig klasseleder, som er god på relasjoner, er fleksibel og utviklingsorientert.
 • Du er målrettet og systematisk i ditt arbeid, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt til kompetansedeling med dine kollegaer.
 • Du må ha godt norsk språk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr

 • Veiledning for nyutdannede
 • Engasjerte og dyktige skoleledere, samt kollegaer som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytte

Om Rasta skole

Rasta skole er en 3/4-parallell barneskole med rundt 600 elever og 80 ansatte, og er en av Lørenskogs største barneskoler. Skolen har en forsterket grunnskoleavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og to undervisningsinspektører. De ansatte samarbeider og jobber sammen på team, og vi er opptatt av at "her lærer vi sammen". 

Vi har et stort profesjonsfellesskap og kultur for støtte og samarbeid på skolen og i kommunen. Nyansatte forteller om god ivaretakelse og oppfølging fra ledelse og medarbeidere, nærhet og at man blir hørt. Lørenskog kommune ligger sentralt til kun 15 minutter fra Oslo sentrum, og det er et generelt godt kollektivtilbud hit. 

Vil du se mer om hvordan vi har det på Rasta skole? Ta en titt på vår facebookside!

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.