Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Vil du være med å avdekke og forebygge ulovlig etterretningsaktivitet mot Norge?

Politi

Seksjon for statlige aktører i PST har ledig stilling som flerkildeanalytiker innen kontraetterretning med fokus på Kina. Seksjonen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge. 

Arbeidsoppgaver:

Som flerkildeanalytiker vil du være en sentral bidragsyter til utviklingen av beslutningsstøtte til seksjonens arbeid med statlige aktører. Du vil være en viktig ressurs for å avdekke og forebygge ulovlig etterretning i Norge. Andre viktige arbeidsoppgaver er formidling av produkter, utvikling av analysefaget, saksbehandling og kommunikasjon med samarbeidspartnere. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og godt samarbeid.  

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen samfunnsfag, humaniora, politi, eller fra Forsvaret. Vi ser særlig etter deg som forstår Kina og kinesiske sikkerhetsprioriteringer. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske engelsk skriftlig og muntlig.
 
Det er en fordel om du i tillegg har utdanning eller praktisk erfaring innen etterretning og analyse. Videre vil det være en fordel om du er interessert i teknologi og har god teknisk forståelse.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet.
 
Du vil jobbe både selvstendig og i team og må trives med begge deler.
 
Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Som analytiker ved et av PSTs fagområder tilegner man seg kompetanse og erfaring gjennom kurs, seminarer, møter og ikke minst det daglige arbeidet, som er særdeles viktig i PST.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.


Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.