Ledig stilling

Garuda Oslo AS

Vil du utvikle energisystemer?

Bemanning og rekruttering

Vi ser etter deg som er engasjert i fornybar energi, og som vet at samspillet på tvers av energiformer vil spille en rolle i det grønne skiftet. 
 
Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme, tilsvarende strømforbruket til 120.000 eneboliger i året.  Men vi må også gjøre mer: Kutte egne utslipp, redusere andres utslipp, produsere mer fornybar energi og bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene våre. Det er her du kommer inn i bildet.  
  
Du får ansvaret for å lede arbeidet med energisystemer på tvers av ulike energibærere (termisk, elektrisk, hydrogen) i et selskap med høye ambisjoner. Du vil jobbe med å identifisere og utvikle prosjekter som bruker samspillet mellom termisk og elektrisk energi, samt hydrogen som energibærer, til å akselerere det grønne skiftet. I forbindelse med dette vil du du også utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste. Prosjektene vil gjøres i tett samarbeid med industrielle kunder og teknologiske leverandører. Ambisjonen er å etablere flere lønnsomme, fornybare energisystemer som bidrar til avkarbonisering av industri og transport i vår region.
 
Vi har i dag noen innledende prosjekter, men nå trenger vi deg til å dra dette videre og sikre lokal verdiskapning. For å lykkes er det viktig at du har interesse og kompetanse innenfor termisk energi, energisystemer og prosjektutvikling, samt et sterkt engasjement for utvikling og avkarbonisering av Østfold. Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling, som jobber med alt fra utvikling av solkraft og kraftkrevende industri til digitalisering og karbonfangst. Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store hos oss. 

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad eller tilsvarende – helst innenfor relevant fagområde 
 • kompetanse innen energisystemer, termisk energi og/eller hydrogen, med mer enn 2 års relevant erfaring 
 • forretningsforståelse og erfaring innen forretningsutvikling
 • trygg på prosjektledelse
 • interesse for bærekraftig utvikling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Du er en typisk lagspiller – positiv og løsningsorientert. Du er tydelig, jobber strukturert og analytisk og har sterk gjennomføringsevne.  Du er god til å bygge nettverk og kommuniserer godt på alle nivåer. Du er flink til å synliggjøre gevinstene til alle interessentene i et prosjekt og liker å lykkes i samarbeid med andre.    

Vi tilbyr:

 • et inkluderende miljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser
 • kontorer i sentrale lokaler på Grålum i Sarpsborg
 • stor grad av fleksibilitet i hverdagen
 • gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi og særdeles godt arbeidsmiljø 

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.