Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du utvikle datagrunnlag, statistikk og gi ny innsikt om befolkningens utdanning?

Offentlig forvaltning

Statistisk sentralbyrå er en arbeidsplass med stor faglig kompetanse og et unikt datamateriale. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med varierte oppgaver i et miljø i stadig utvikling. Som en del av Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk vil du være med på å ivareta vårt samfunnsoppdrag ved å utarbeide relevant statistikk på utdanningsområdet.

En av stillingens ansvarsområder vil være å drifte og videreutvikle statistikken om befolkningens utdanningsnivå. Du vil bli involvert i hele statistikkløpet, gjennom datainnsamling, bearbeiding, analyse og formidling. Det innebærer også å utforske nye kilder som kan forbedre kvaliteten på dataene, da særlig om innvandreres utdanning.

Vi søker etter deg som har interesse for utdanningsområdet, evne til nytenkning og god tallforståelse. Du trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre, inkludert som en pådriver i dialog med eksterne samarbeidspartnere.

Seksjonen består av i underkant av 30 medarbeidere og holder til i Kongsvinger. Vi samarbeider blant annet med Kunnskapsdepartementet og underliggende etater, og vi deltar også aktivt i internasjonalt statistikksamarbeid. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å utvikle statistikk på utdanningsområdet, spesielt om befolkningens utdanningsnivå
 • Utforske nye mulige kilder til informasjon om innvandreres utdanning
 • Innhente, kvalitetssikre og klargjøre data for bruk i statistikkproduksjon og analyse
 • Samhandle med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Levere analyser og statistikkoppdrag til eksterne oppdragsgivere
 • Kommunisere med brukerne av SSBs statistikker på utdanningsområdet
 • For stillingskode som rådgiver og seniorrådgiver vil det bli stilt høyere krav til selvstendighet i oppgaveløsning

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå, for eksempel innenfor samfunnsfag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng
 • Erfaring med, eller interesse for programmeringsverktøy som Python, SAS eller R er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Erfaring med analyser basert på kvantitative data og metoder er en fordel
 • Erfaring med tverrgående samarbeid i offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder
 • Du tar initiativ, viser ansvar og bidrar til fremdrift
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team
 • Du er nøyaktig og glad i å arbeide med tall
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et aktuelt fagområde
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø der kollegaer heier på hverandre og skaper gode resultater sammen
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr. 485 800 - 701 300 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud, god pensjonsordning og hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter