Vil du ta doktorgrad om hvordan befolkningens psykiske helse er påvirket av Covid-19 pandemien?

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

I avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet (FHI) har vi to PhD-stillinger ledige. Stillingene er knyttet til prosjektet “Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me)”, som er finansiert av Forskningsrådet. Stipendiatene vil jobbe med unike data fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), inkludert spørreskjemadata fra flere år med datainnsamling (fra før og under pandemien), genetiske data, og kobling til data fra flere nasjonale helseregistre.  

Hovedformålet med prosjektet er å forstå hvordan og i hvor stor grad Covid-19 pandemien og nedstengingen av landet påvirket og fortsatt påvirker den psykiske helsen til ungdommer og voksne i Norge. Vi ønsker å finne ut hvordan tiltakene for å begrense smitte i samspill med genetisk sårbarhet påvirker psykisk helse hos den enkelte og i familier. En av PhD-stillingene vil ha hovedvekt på psykisk helse hos ungdom og i familier, mens den andre vil fokusere på psykisk helse blant voksne. Som stipendiat i prosjektet vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt team og være en del av et allerede etablert nordisk-estisk nettverk. Dette gir unike muligheter for å kjøre parallelle analyser og sammenligne resultater på tvers av flere land.

Prosjektet C-Me ledes av forskere ved FHI, og samarbeider med forskere fra Universitetet i Oslo (forskningssentrene NORMENT og PROMENTA), Bristol Medical School, University of Iceland og Karolinska Institutet.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede data for analyser
 • Lage analyseplaner
 • Utføre statistiske analyser
 • Skrive vitenskapelige artikler for publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, både som førsteforfatter og medforfatter
 • Formidle resultater i ulike vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Opprettholde og utvikle egne akademiske ferdigheter gjennom deltakelse i kurs som del av PhD-programmet ved Universitetet i Oslo, seminarer, vitenskapelige møter, kurs osv.
 • Delta i organisering av forskningsseminar og konferanser
 • Sørge for at alt arbeid i prosjektet gjennomføres i henhold til lover og retningslinjer

Kvalifikasjoner:

 • Tilfredsstille krav for opptak til PhD programmet ved Universitetet i Oslo med mastergrad eller tilsvarende i psykologi, epidemiologi, medisin, genetikk eller et annet relevant fagfelt
 • Meget gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig
 • Relevant forskningserfaring er en fordel
 • Erfaring med å jobbe med store datasett er en fordel
 • Erfaring med bruk av kvantitative forskningsmetoder og statistikkprogrammer som for eksempel R eller STATA for datahåndtering og analyse er en fordel
 • Utdannelse og/eller forskningserfaring og/eller klinisk erfaring innen psykisk helse er en fordel
 • Kjennskap til registerdata, helseundersøkelser og familiestudier er en fordel   

Personlige egenskaper:

 • Du er interessert i hvordan pandemien påvirker psykisk helse i befolkningen, og er motivert for en karriere innen forskning
 • Du er proaktiv og har evne til å ta initiativ
 • Du har evne til å planlegge og prioritere flere samtidige og sammensatte arbeidsoppgaver over tid
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og effektivt, og ta ansvar for ferdigstillelse av prosjekter
 • Du kommuniserer godt og liker å samarbeide med andre
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb med varierte oppgaver i et aktivt og hyggelig forskningsmiljø
 • Tilgang til unike datakilder som MoBa og nasjonale helseregistre
 • Tilgang til et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk med høyt kvalifiserte forskere
 • En arbeidsplass som har et tydelig samfunnsoppdrag og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • 3-årig stilling som stipendiat (stillingskode 1017) med lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger (for eksempel trening i arbeidstiden)
 • Mulighet for utenlandsopphold som gjesteforsker  

Hvordan søker du?


Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev (maks 2 sider) som beskriver motivasjon for å søke og oppsummerer tidligere faglig arbeid og forskningsinteresser
 • CV (fullstendig oversikt over  utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Publikasjonsliste


Søknad med vedlegg sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
Det vil bli avholdt intervju med aktuelle søkere.