Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Vil du påvirke fremtiden på utlendingsfeltet? 

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe med spennende og utfordrende problemstillinger på et viktig samfunnsområde? Da har du nå en unik mulighet fordi Mottak og returprosessen har en fast stilling som saksbehandler i Returfaglig enhet. I ditt arbeid bidrar du til at personer reiser hjem på en god og verdig måte. 

Mottak og returprosessen har for tiden 141 medarbeidere fordelt på enheter og ulike team på tvers i Oslo og de fem regionkontorene i Bergen, Gjøvik, Kristiansand, Narvik og Trondheim. Mottak og retur har styring av og drift av mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Vi har også ansvar for bosettingsforberedende arbeid, samt assistert retur og tilbakevending som er det arbeidet vi nå skal styrke.  

Returfaglig enhet har ansvar for styring, koordinering og faglig utvikling av returfeltet. Vi samarbeider med andre aktører i utlendingsforvaltningen, som Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE), om retur av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Vi forvalter avtaler med International Organization for Migration (IOM) og andre leverandører av returtjenester, både i og utenfor Norge. Enheten har ansvar for å behandle søknader om assistert retur og tilbakevending, i tillegg til å gi informasjon til brukerne om muligheter for assistanse til å returnere når en person har fått avslag på sin søknad om beskyttelse. Vi forvalter også økonomi, utvikler relevant statistikk og rapporterer på området. 

Du som ansettes vil bli en del av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med erfarne og dyktige kollegaer som har retur og mottak som sitt spesialfelt. I Returfaglig enhet er vi per i dag 12 personer. 

Kvalifikasjoner:

Dette er deg 

 • Analytisk, strukturert, setter deg raskt inn i nye problemstillinger og ser sammenhenger    
 • Digitalt nysgjerrig og har interesse for å jobbe med utvikling og forbedring   
 • God til å formidle faglige og komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte   
 • En lagspiller som søker gode løsninger gjennom samarbeid og ved å dele kunnskap  
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Du tar initiativ og arbeider selvstendig  

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen må du ha  

 • Utdanning på fortrinnsvis mastergradsnivå. Bachelorgrad med relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Meget gode digitale ferdigheter 

I tillegg er det bra hvis du har  

 • Erfaring og gode ferdigheter innen utvikling av datagrunnlag, statistikk og analyse 
 • Kunnskap og interesse for personaldatabaser, datasikkerhet og personvernhensyn 
 • God rolleforståelse og forvaltningskompetanse 
 • Interesse for migrasjonsfeltet 

Til denne stillingen legger vi stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr:

Derfor bør du velge oss  

Er du på jakt etter utfordringer på et komplekst og sammensatt fagområde hvor brukeren er i sentrum i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag? Vi har høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere. Verdensbegivenheter påvirker jobben vår direkte, og vi er vant til å justere oss raskt etter migrasjonssvingningene. Profesjonalitet, menneskeverd og helhet er verdiene våre. De er viktige for oss, og skal påvirke hvordan vi løser oppgavene våre hver dag. 

Vi holder til i nye og flotte lokaler på Helsfyr, med en kjempegod kantine. Vi tilbyr goder som sommertid, trening i arbeidstiden, gunstige lån i Statens pensjonskasse, fleksitid, fleksibel arbeidsplass, og ikke minst landets aller beste kolleger (mener vi).  Velkommen til oss!  

I Utlendingsdirektoratet er vi opptatt av mangfold. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss. 

 

Litt praktisk informasjon

Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 580 000 – 750 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Et lønnstrekk på to prosent gir deg svært gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer.  

Du søker på stillingen via søknadssystemet WebCruiter. Du må fylle ut WebCruiters CV og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. Du må også legge ved vitnemål, som kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).  

I tråd med offentleglova kan du bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I så fall blir du varslet.