Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vil du jobbe som lærer på Hammer skole i Lørenskog?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er på utkikk etter en faglig dyktig kollega med glimt i øyet og stort hjerte for elevene. 
Skolen har spesifikke fagbehov fortrinnsvis i engelsk (50%), kroppsøving (2x 20%), musikk (30%) og tysk eller fransk (20%). Andre fag, herunder valgfag, er aktuelle i kombinasjon med nevnte fag. 

En 100% stilling vil være fast, de resterende 50% er et årsvikariat frem til 31.07.2024. 

Lærere som innehar undervisningskompetanse til å undervise i flere av overnevnte fag vil bli prioritert.

Personalet på skolen tar alltid godt i mot nyansatte, og har egne veiledere som tar ansvar i denne sammenheng. Skolen er universitetsskole, og samarbeider derfor tett med Universitetet i Oslo. Det innebærer at det er fokus på forskning og utviklingsarbeid, samt at vi tar i mot mange studenter i løpet av året.
Søkere med veiledningskompetanse er derfor ekstra interessante for oss.

Personalet trives med å skape gode resultater i lag, og er derfor organisert i ulike profesjonsfelleskap. Lærerne jobber hovedsaklig i trinnteam og deltar i fagseksjoner. Latter og humor preger miljøet på skolen.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i lesing og skriving, og derfor beherske norsk på høyt nivå
 • Inneha kontaktlærerfunksjon
 • Undervise elever med særskilte behov i egne fag
 • Ha studenter eller veiledere inne i klassen
 • Delta i skolens profesjonsfelleskap
 • Beherske digitale verktøy

Kvalifikasjoner:

 • Våre nye lærere må ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht. opplæringsloven for undervisning 8.-10. trinn
 • Lærere som har undervisningskompetanse i mer enn ett fag, vil bli prioritert
 • De som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest ihht opplæringsloven, samt egenerklæring om tuberkulose, før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Skolen ønsker seg lærere som er stolte av yrket sitt, og som ønsker å utgjøre en forskjell for elevene
 • Vi trenger samarbeidsorienterte kolleger med god kjennskap til LK20 som aktivt bidrar til at både elevene og kollegene lykkes i arbeidet sitt, og som arbeider i nær kontakt med foreldrene
 • Lærerne må være gode klasseledere med høy relasjonskompetanse og gjerne med glimt i øyet

Vi tilbyr:

Personalet er opptatt av å skape gode resultater i lag, og det er avsatt utvidet tid til samarbeid på team og i fagseksjoner. Latter og humor preger miljøet på skolen.

Forøvrig tilbyr kommunen:

 • God pensjonsordning og personalforsikring.
 • Mulighet for fag-/kompetanseutvikling.
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter og ulike treningsavtaler

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, men vil bli varslet først.
Se mer informasjon om skolen via skolens hjemmeside og facebookside. Her kan du få et innblikk i hvordan det er å være lærer på Hammer skole.