Ledig stilling

Utdanningsforbundet

Vil du jobbe med Utdanningsforbundets fagnettverk?

Foreninger og forbund - Arbeidstakerorganisasjoner

Utdanningsforbundets skal etablere fagnettverk, og søker etter deg som vil lede arbeidet med å opprette og utvikle disse.  

Hensikten med å etablere fagnettverk i Utdanningsforbundet er å styrke deler av forbundets formål om å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder faglige spørsmål. Fagnettverk skal blant annet bidra til å gi medlemmene en større arena for å drøfte spørsmål knyttet til enkeltfag. I utprøvingsfasen vil det opprettes nettverk for fagene norsk, naturfag og kroppsøving. Som tilsatt i stillingen vil du lede arbeidet med fagnettverkene. Videre vil du ha et særskilt ansvar for å være bindeledd mellom nettverkene og Utdanningsforbundets sekretariat og politiske organer.

Stillingen er knyttet til seksjon Utdanning og forskning, som består av 17 ansatte. Vi arbeider med utdannings- og forskningspolitiske spørsmål for hele utdanningsfeltet. Her blir du en del av et sterkt og mangfoldig fagmiljø, som sammen bidrar i arbeidet med å realisere Utdanningsforbundets politikk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å opprette og utvikle Utdanningsforbundets fagnettverk
 • Være bindeledd mellom fagnettverkene og Utdanningsforbundets sekretariat.
 • Gi råd og veiledning til nettverkenes ledere
 • Bidra til at arbeidet med nettverkene faglig godt fundert og utdanningspolitisk vurdert 
 • Bidra i det faglige og utdanningspolitiske arbeidet innenfor seksjonens ansvarsområde 
 • Utvikle innhold og gjennomføre skolering innen eget ansvarsområde 
 • Representere Utdanningsforbundet i møter med myndigheter og andre aktuelle aktører

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå.
 • God kjennskap til skolefagene
 • Erfaring med organisasjons- og utviklingsarbeid
 • Arbeidserfaring fra grunnskole, videregående eller lærerutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra tillitsvalgtsarbeid og kjennskap til fagforeningenes rolle i samfunnet er ønskelig
 • Gode bokmål- og nynorskunnskaper og god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt og med gode samarbeidsevner  
 • Evne til analytisk, strategisk og kritisk tenkning 
 • Evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser 
 • God rolleforståelse
 • Kan kombinere oppgaver som har korte tidsfrister med oppgaver av mer langsiktig karakter 
 • Stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med faglige og sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom og tid til trening i arbeidstiden.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om lederutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder.
 • Egen tariffavtale og goder: Som ansatt i Utdanningsforbundet får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning og ekstra fri i jul og påske.
 • Vi er en IA-bedrift som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.