Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du jobbe med statistikk om arbeidsmarkedet?

Offentlig forvaltning

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk søker etter dyktige og engasjerte medarbeidere som skal bidra med å lage, formidle og videreutvikle statistikk. Vi ser etter deg som vil være med å ivareta samfunnsoppdraget ved å utarbeide relevant statistikk om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet og som har god tall-, metode- og IT-forståelse. Du skal jobbe med kontroll, kvalitetsvurdering av store datamengder(a-ordningen) og statistikk om registerbasert sysselsetting, samt leveranser av tabell- og analyseoppdrag.

Vi ønsker oss deg som har interesse og kompetanse på statistikk, arbeidsmarkedet og relevante databehandlerverktøy. Du er en medarbeider som er villig til å dele kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og som er interessert i hvordan man kan forbedre og utvikle statistikker.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle, modernisere og drifte sysselsettingsstatistikker, ledige stillinger og sykefraværsstatistikk
 • Bidra til å utvikle statistikkproduksjonen ved å bruke ulike IT-verktøy
 • Løpende leveranser av tabell- og analyseoppdrag
 • Kontakt med brukerne av statistikkproduktene

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng.
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Erfaring og kjennskap til statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor arbeidsmarkedet er en fordel.
 • Gode IT-kunnskaper, for eksempel i bruk av SAS, Python, R eller lignende analyseverktøy, samt  kjennskap til visualisering av data er en fordel.
 • Kompetanse på statistiske metoder.

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) i lønnsspenn fra kr 478 300 til kr 677 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Moderne kontorlokaler.
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid i perioden 15. mai til 14. september.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.