Vil du jobbe med statistikk om arbeidsmarkedet?

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk søker etter en dyktig og engasjert medarbeider som skal bidra i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle statistikk om arbeidsmarkedet.

Hos oss vil du være med å ivareta vårt samfunnsoppdrag gjennom å utarbeide relevant statistikk om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet. Vi ser etter deg som har god tall-, metode- og IT-forståelse, samt kunnskap og interesse for arbeidsmarkedet. Du vil blant annet jobbe med kontroll, kvalitetsvurdering av store datamengder (a-ordningen) og statistikk om registerbasert sysselsetting. I tillegg til arbeid med statistikkene inngår arbeid med tabelloppdrag og  analyse innenfor fagfeltet, samt at det kan tilfalle andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje.

Vi er ute etter medarbeidere som har interesse og kompetanse på statistikk, fagområdet og relevante databehandlerverktøy. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og det er ønskelig med erfaring med behandling av data. Videre leter vi etter personer som er villig til å dele sin kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og som er interessert i hvordan man kan forbedre og utvikle statistikker om arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle, modernisere og drifte registerbaserte sysselsettingsstatistikker
 • Bidra til å utvikle statistikkproduksjonen ved å bruke ulike IT-verktøy
 • Løpende leveranser av tabell- og analyseoppdrag
 • Kontakt med brukerne av statistikkproduktene

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng.
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Erfaring og kjennskap til statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor arbeidsmarkedet er en fordel.
 • Gode IT-kunnskaper, for eksempel i bruk av SAS, Python, R eller lignende analyseverktøy, samt
  kjennskap til visualisering av data er en fordel.
 • Kompetanse på statistiske metoder.

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (1408/1434) i lønnsspenn fra kr 468 300 til kr 563 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Lyse og moderne lokaler.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.