Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Vil du jobbe med skattestatistikk?

Offentlig forvaltning

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk søker etter en medarbeider som skal være med å lage, formidle og videreutvikle statistikk om skatt for personer basert på skatteoppgjøret og skattemeldingen. I tillegg er andre oppgaver på feltet inntekts- og formuesstatistikk aktuelle. 

Vi ser etter deg med kunnskap og interesse for personskattesystemet i Norge, samt mer generelle spørsmål om fordeling og økonomisk ulikhet. SSBs statistikk om skatt for personer er under omlegging, og en stor del av arbeidet vil i denne overgangsfasen bestå i å modernisere statistikkproduksjon og -analyse. Oppgavene består i å systematisere, behandle og tilrettelegge data fra Skatteetaten på SSBs nye skyplattform med formål om å lage statistikk og analyser om hvordan skatt, inntekt og formue er fordelt i befolkningen, samt tilrettelegge data til forskning.   

Vi ønsker oss en medarbeider med god kompetanse på relevante databehandlerverktøy som Python, R og SQL. Du er villig til å dele din kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og kompetanse på og interesse for sentrale samfunnsspørsmål om fordeling og utvikling av økonomiske ressurser blant personer og husholdninger i Norge.  

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, helst innenfor samfunnsøkonomi, statsvitenskap, økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller annen samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse på programmeringsspråk som R, Python eller lignende.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne i norsk.

Det er en fordel at du har

 • kunnskap om skattesystemet, samt inntekts- og formuesforhold
 • erfaring med statistikkproduksjon, statistisk analyse og metode
 • erfaring og kjennskap til fagfeltet, fortrinnsvis innenfor spørsmål om økonomisk fordeling og ulikhet

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (1408/1434) i lønnsspenn fra kr 478 300 til kr 677 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • SSB er en kunnskapsrik organisasjon, men meningsfulle og spennende oppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.