Vil du jobbe med regnskap og være med å videreutvikle PST på dette området?

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Vi søker etter en ny medarbeider som har god økonomi- og regnskapsforståelse, og som ønsker å være en sentral ressurs i regnskapsarbeidet i virksomheten. Vår nye regnskapsmedarbeider vil få spennende oppgaver med drift og utvikling av regnskapsområdet. Du vil jobbe tett med dine kollegaer i regnskapsteamet, men også med enhetens øvrige medarbeidere. Stillingen vil også ha bred kontaktflate ut i virksomheten som en sentral støttefunksjon til PSTs kjernevirksomhet.

Stillingen ligger i økonomiseksjonen, som har ansvaret for oppgaver knyttet til regnskap, reiseadministrasjon, lønn, arbeidstid, budsjett, økonomistyring og anskaffelser. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte, positive og faglig dyktige kollegaer. En god balanse mellom rutinepregede oppgaver, oppdukkende utfordringer og utviklingsarbeid gjør hverdagen variert.

Arbeidsoppgaver:

Som regnskapsmedarbeider vil du jobbe med hele regnskapsporteføljen. Stillingens oppgaver vil være leverandør- og kundereskontro, periodeoppgjør og avstemminger. Opplæring og veiledning av ledere og medarbeidere vil være en del av oppgaveporteføljen. Du vil også være med å bidra til å utvikle og effektivisere prosesser innenfor fagområdet.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi og administrasjon, og som har god IT-kompetanse og systemforståelse. Videre har du god Excel-kompetanse samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 
Arbeidserfaring fra fakturabehandling, utfakturering, regnskap og annet økonomiarbeid er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Har du i tillegg erfaring fra utvikling av regnskapsområdet med implementering av nye systemer og prosesser, vil det vektlegges positivt. Vi benytter UBW/Agresso som systemstøtte på regnskapsområdet, og kjennskap til dette systemet vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er engasjert, løsningsorientert og som tar initiativ. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver, ser helheten og har god forretningsforståelse. Du er målrettet, resultatorientert og har gjennomføringsevne. Du trives med en hektisk hverdag med en blanding av driftsoppgaver og nye utfordringer. Du jobber selvstendig, men liker også å jobbe i team og er serviceinnstilt, god til å bygge relasjoner og har gode samarbeidsevner. Oppgavene krever at du jobber systematisk, nøyaktig og strukturert.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 543 500–626 100 (lønnstrinn 60-68) som rådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).                                                

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

 
Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse