Ledig stilling

Utdanningsforbundet

Vil du jobbe med lærernes profesjonsetikk?

Foreninger og forbund - Arbeidstakerorganisasjoner

Brenner du for at barnehagebarn og elever skal møtes av lærere med etisk bevissthet og høy faglighet? Da er dette jobben for deg! Utdanningsforbundets sentrale sekretariat søker etter deg som vil lede forbundets arbeid med profesjonsetikk. Du vil bidra til at Lærerprofesjonens etiske plattform brukes av lærere og ledere i hele utdanningssystemet, og at organisasjonens arbeid er preget av profesjonsetisk refleksjon og argumentasjon. Til stillingen ligger også å jobbe med tverrgående oppgaver på seksjonen, innenfor området utdanningspolitikk.

Stillingen er knyttet til seksjon Utdanning og forskning, som består av 17 ansatte. Vi arbeider med utdannings- og forskningspolitiske spørsmål for hele utdanningsfeltet. Her blir du en del av et sterkt og mangfoldig fagmiljø, som sammen bidrar i arbeidet med å realisere Utdanningsforbundets politikk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med profesjonsetikk i Utdanningsforbundet 
 • Bidra i arbeidet med forankring og videreutvikling av Lærerprofesjonens etiske plattform  
 • Bidra i det faglige og utdanningspolitiske arbeidet innenfor seksjonens ansvarsområde 
 • Bidra til at vedtak som fattes i organisasjonen er faglig godt fundert og utdanningspolitisk vurdert 
 • Gi råd og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer 
 • Utvikle innhold og gjennomføre skolering innen eget ansvarsområde 
 • Representere Utdanningsforbundet i møter med myndigheter og andre aktuelle aktører

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med mastergrad/hovedfag.
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid med etikk
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid er ønskelig
 • Gode bokmål- og nynorskunnskaper og god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt og med gode samarbeidsevner  
 • Evne til analytisk, strategisk og kritisk tenkning 
 • Evne til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser 
 • God rolleforståelse
 • Kan kombinere oppgaver som har korte tidsfrister med oppgaver av mer langsiktig karakter 
 • Stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom, og mer.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om videreutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder
 • Egen tariffavtale og goder: Som medarbeider får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning, tid til trening i arbeidstiden og ekstra fri i jul og påske.
 • Fleksibilitet og tillit: Vi er en organisasjon som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.