Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du jobbe med læreplaner og eksamen på yrkesfag?

Departementer og direktorater

I divisjon for læring og vurdering har vi ansvaret for utvikling og forvaltning av rammeplaner, læreplaner og vurderingsordninger, inkludert prøver og eksamener i grunnopplæringen. Vi har også ansvaret for å forvalte og videreutvikle IT-systemene for disse tjenestene til våre brukere. Vi fokuserer på samarbeid og deling i team og grupper for å løse oppgavene våre.  

Utdanningsdirektoratet søker deg som har erfaring fra eksamensarbeid, gjerne fra eksamensnemnd, skoleeiernivå eller liknende. Du vil bidra i et viktig samfunnsoppdrag med utvikling av eksamen i tråd med nye læreplaner og i et nytt digitalt system.   

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • lede arbeidet med å utvikle eksamen innen ett eller flere yrkesfaglige utdanningsprogram 
 • samarbeide med eksamensnemder, fagmiljøer og andre om endringsarbeidet 
 • planlegge og lede arbeid med ulike typer utredninger og oppgaver i team 
 • bidra i divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • interesse og gjerne erfaring fra utrednings- og forvaltningsarbeid
 • god kunnskap om læreplaner og vurderingsordninger, spesielt i yrkesfagene
 • god system- og rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne  

I tillegg er det fint om du har: 

 • god kjennskap til muligheter for digitalisering
 • erfaring med å lede arbeidsgrupper og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • god til å involvere og samarbeide
 • god til å koordinere og lede prosesser
 • selvstendig 
 • resultat- og utviklingsorientert
 • strukturert
 • personlig egnet 

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 543.500 – 715.900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum