Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du jobbe med IT- anskaffelser i Utdanningsdirektoratet?

Departementer og direktorater

Avdeling for digitale fellesløsninger 1 jobber for å sikre en sterk IT-portefølje i Utdanningsdirektoratet. Vi bidrar inn i direktoratets måloppnåelse gjennom utvikling og forvaltning av både interne og sektorrettede IT-systemer, fellesløsninger, standardisering og sektorarkitektur.

Økt arbeidsmengde knyttet opp mot våre digitaliseringsprosjekter medfører også behov for bruk av leverandørtjenester. Våre anskaffelser innen IT er ofte både flere og mer komplekse sammenlignet med andre fagområder. For å sørge for kvalitet i leveranser under eksisterende avtaler, samt gode og strømlinjeformede prosesser rundt nye anskaffelser ønsker vi nå en person som kan styrke vår kompetanse og kapasitet på anskaffelsesområdet. 

Som rådgiver vil du jobbe med eksterne og interne ressurser vedrørende anskaffelser. Samtidig blir det også ditt ansvar å holde en totaloversikt over våre eksisterende leverandøravtaler, slik at vi kan sikre at vi utnytter eksisterende avtaler på en optimal og formålstjenlig måte. Vi ønsker å profesjonalisere oss som kunde og har et behov for å øke bestillerkompetansen internt. Som offentlig direktorat er det regler og lovverk som definerer hvordan anskaffelsesprosessene skal gjennomføres, men vi har samtidig et behov for å etablere gode rutiner internt for å profesjonalisere disse prosessene.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver:

 • lede, utvikle og gjennomføre anskaffelsesprosesser på IT-området, fra behov til kontrakt
 • bidra med prosjektledelse, rådgivning og faglig støtte for interne og eksterne parter
 • oppfølging av våre leverandører
 • etablere gode rutiner og prosesser innenfor IT- anskaffelser
 • ha totaloversikt over våre eksisterende IT- leverandøravtaler
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • minimum 3 års relevant erfaring fra kunde- eller leverandøroppfølging, fortrinnsvis sett opp mot kontraktsarbeid, forhandlinger og anskaffelsesprosesser
 • kjennskap til offentlig sektor, herunder blant annet Statens Standardavtaler (SSA)
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne

I tillegg er det en fordel om du har:

 • erfaring fra anskaffelser/leveranser av IT-konsulenter, eller andre leveranser til IT-prosjekter
 • deltatt i anskaffelsesprosesser med offentlig sektor, enten på leverandør- eller kundesiden
 • erfaring med konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og offentlig arkiv

Personlige egenskaper:

 • en god relasjonsbygger
 • selvstendig med stor gjennomføringsevne
 • resultatorientert
 • strukturert og nøyaktig
 • god til å samarbeide
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), p.t kr 677.000 – 765.600 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum