Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vil du jobbe med fordekt innhenting på internett? 

Innhentingsavdelingen henter inn informasjon slik at PST er i stand til å ta de riktige vurderingene som gjelder landes sikkerhet. I et digitalisert samfunn er det helt avgjørende at PST har evne og kapasitet til å hente inn informasjon fra ulike plattformer på internett. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer fordekt innhenting av informasjon fra internett og relevante sosiale medier. Arbeidet er målrettet og styrt, informasjonen rapporteres videre i PST etter gjelde retningslinjer.

Stillingen krever at du til enhver tid er faglig oppdatert på trender og fenomener som angår PST sin portefølje. Det er et stort fokus på fag og metodeutvikling i stillingen.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har variert bakgrunn, med en oppriktig interesse for bruk av teknologi, sosiale medier og kommunikasjon som arbeidsverktøy. Du må ha evnen og lyst til å kombinere teknologi og kommunikasjon. 

Stillingen krever høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel fra politihøgskolen, samfunnsvitenskap, språk, kultur, psykologi, teknologi/IT, journalistikk, virtuell etnografi eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning. Videre er erfaring og kunnskap fra/om Midtøsten og/eller Nord Afrika ønskelig.

Erfaring med skjulte etterforskningsmetoder vil være en fordel. Erfaring fra etterretningsarbeid, samt inngående kjennskap og forståelse for PSTs mandat og samfunnsrolle er ønskelig.

Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Andre språkferdigheter vil være en fordel. Ved søknad, vennligst oppgi hvilket språklig nivå du besitter.

Personlige egenskaper

Du er nysgjerrig, kreativ, initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne. Du evner å tenke helhetlig og analytisk, samtidig som du har evnen til å sette deg inn i detaljer og jobbe med disse over tid. Vi ser etter deg som samarbeider svært godt med andre og er god til å knytte relasjoner. PST sitt mandat stiller store krav til etisk vurderingsevne og evne til å følge etablere rammebetingelser.

Ansettelse vil være basert på PSTs behov for å sette sammen variert erfaring, tjenestebakgrunn, kombinert med egnethet og samarbeidsevner i komplementære team.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag hvor du får muligheten til bidra inn i PST sitt samfunnsoppdrag. Det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling i stillingen, nødvendig opplæring og trening vil bli gitt.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 504 700 – 655 200 som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434, 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess 

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.