Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du jobbe med en viktig samfunnsoppgave? 

Departementer og direktorater

I avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring er det ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. Avdelingen har ansvar for behandling av søknader om rettsvederlag innenfor grunnopplæringens ansvarsområde, og søker nå ny medarbeider for saksbehandling på dette feltet. Søknadsgrunnlaget er vanligvis mangelfull skolegang, manglende varsling til barnevern om kritikkverdige hjemmeforhold og manglende inngripen mot mobbing. Utdanningsdirektoratet utarbeider tilrådninger mens endelige vedtak blir fattet av Stortingets rettferdsvederlagsutvalg. 

Vi søker deg som har svært god skriftlig fremstillingsevne, god vurderingsevne og som får raskt får overblikk i kompliserte saker.
Videre må du være nøyaktig og ha evne til å sortere ut relevant informasjon.


Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring som saksbehandler fra offentlig virksomhet
 • god kjennskap til utdanningssektoren

Personlige egenskaper:

 • god til å planlegge, igangsette og følge opp arbeid
 • strukturert, nøyaktig og analytisk
 • selvstendig og effektiv
 • god til å samarbeide

Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • lønn som førstekonsulent/rådgiver kode 1408/1434,  p.t kr 478 300 –604 400,- per år
 • en spennende og utfordrende jobb i et godt og kreativt fagmiljø, der det er godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • moderne lokaler sentralt i Oslo 
 • medlemskap i statens pensjonskasse

Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.  

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Vi ber om at vitnemål, karakterutskrifter og attester legges ved den elektroniske søknaden innen søknadsfristen.