Vil du jobbe med en viktig samfunnsoppgave?

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdelingen har ansvaret for Utdanningsdirektoratets behandling av søknader om rettferdsvederlag innenfor skoleverkets ansvarsområde. Avdelingen er også sekretariat for samarbeidet med partene i arbeidslivet om de yrkesfaglige utdanningstilbudene.
Det er nå ledig et toårig vikariat i avdelingen som saksbehandler på rettferdsvederlagsfeltet. Vanlige søknadsgrunnlag er mangelfull skolegang, manglende varsling til barnevern om kritikkverdige hjemmeforhold og manglende inngripen mot mobbing. Vi utarbeider tilrådinger, endelig vedtak fattes av Stortingets rettferdsvederlagsutvalg.

Vi søker deg som har svært god skriftlig framstillingsevne, god vurderingsevne og raskt får overblikk i kompliserte saker. Videre må du være nøyaktig og ha evne til å sortere ut relevant informasjon. 

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

 Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver:

 • lese og vurdere søknader ut fra fastsatte kriterier
 • hente inn relevant dokumentasjon
 • kontakt med søkere og ulike instanser knyttet til saksbehandlingen
 • utarbeide tilrådinger/vedtak
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på mastergradsnivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • saksbehandlererfaring fra offentlig sektor er ønskelig
 • i tillegg ønsker vi at du har god kjennskap til skolesektoren

Personlige egenskaper:

 • leveransedyktig og god til å planlegge, igangsette og følge opp arbeid
 • strukturert og nøyaktig
 • analytisk
 • selvstendig
 • god til å samarbeide
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 437.400 – 586.500 per år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • en spennende og utfordrende jobb i et godt og kreativt fagmiljø, godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • fleksibel arbeidstidsordning