Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Vil du jobbe med å forhindre radikalisering og gjennomføring av terrorhandlinger i Norge?

Politi

 Kontraterroravdelingen i PST skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Dette er en av PSTs prioriterte oppgaver og er utfordrende, spennende og komplekst.
 
Vi søker nå etter etterretnings- og tiltaksrådgivere som vil jobbe på seksjon for saker og tiltak.

Arbeidsoppgaver:

Som etterretnings- og tiltaksrådgiver vil du arbeide med etterretningsarbeid, forebygging og tiltak knyttet til seksjonens forebyggende saker og andre prioriterte områder som omhandler voldelig ekstremisme. Du vil være med å jobbe strukturert i etterretningsstyrte prosesser for å identifisere trusler, gjøre vurderinger basert på innhenting og utføre tiltak for å redusere sårbarheter eller trusler. Dette arbeidet foregår både gjennom våre forebyggende saker og ved deltakelse i våre team med ansvarsområder innenfor forskjellige typer ekstremisme.

Stillingen omfatter også deltakelse i politi- og etterretningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vår nærmeste samarbeidsaktør i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er politiet og deres radikaliseringskontakter, men jobben vil også ha en stor samhandlingsflate både internt på kontraterroravdelingen og i PST for øvrig.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har politiutdanning. Det er ønskelig med erfaring fra forebyggende tiltaksarbeid eller etterforskning. Erfaring fra etterretningsarbeid og utdanning innen etterretningsfag vil være relevant.

Du må ha god kompetanse i bruk av politiets datasystemer, og gjerne erfaring med gjennomgang av digitale beslag. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Jobben som etterretnings- og tiltaksrådgiver krever at du har god vurderingsevne, er systematisk, strukturert, har oversikt, evne til å koordinere og håndtere flere parallelle oppgaver og er interessert i å finne detaljer som kan bidra i en større sammenheng.

Du må søke å finne gode løsninger, være opptatt av å nå mål sammen med andre og bidra til et positivt miljø.   

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Stillingene har seks måneders prøvetid.

Vi tilbyr:

Arbeidshverdagen hos oss er preget av godt samhold og stå-på-humør, flerfaglighet, høy kompetanse og utviklingsmuligheter for den enkelte innenfor fagområdet kontraterror. Hos oss får du arbeide i et godt miljø med utfordrende og spennende oppgaver med kompetente kollegaer og gode utviklingsmuligheter.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400–728 100 (ltr. 65-75) i stilling som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering
på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.