Ledig stilling

Garuda Oslo AS

Vil du drifte vindparker i et selskap i vekst?

Bemanning og rekruttering

Vardar Vind AB er et heleid datterselskap av Vardar. Selskapets vindkraftportefølje i Sør-Sverige består av to vindparker som er i drift, med en samlet installert vindkapasitet på 29 MW og en årlig produksjon på ca 70 GWh. Vindparken Kiaby er lokalisert i Kristianstad kommune og består av 3 turbiner, hvor hver turbin har en kapasitet på 2MW. Kiaby har vært i drift siden 2012. Rögle vindpark, ferdigstilt i 2016, ligger i Helsingborg kommune og har 8 turbiner á 2,85 MW, med total effekt på 23 MW. I nærheten av Rögle ligger Västraby vindpark, som eies av Västraby Energi AB, men som har en driftsavtale med Vardar Vind.

Vardar ønsker en tettere oppfølging av vindparkene i Sverige under Vardar Vind AB, og skal derfor ansette en driftsleder for Sverige. Stillingen er lokalisert ved Vardars hovedkontor i Drammen. 

Arbeidsoppgaver:

Driftsleder har ansvar for driftsoppfølging og HMS for Rögle og Kiaby vindparker.
Driftsleder vil også få ansvaret for oppfølging av Västraby vindpark, eid av Västra Gård Energi AB, da de har et samarbeid med Vardar Vind AB.

Vardar er i vekst og jobber med utvikling innen flere områder innen fornybar energi. I tillegg til oppfølging av driften i Sverige, vil driftsleder også delta i andre prosjekter innen for eksempel solkraft, vindkraft eller bio ved selskapets hovedkontor. Vardar er medeier i vindkraftselskapet Zephyr, som har betydelig erfaring og kompetanse innen drift av vindkraftverk. Som driftsleder i Vardar vil du kunne dra nytte av dette kompetansemiljøet og erfaringen som driftsavdelingen i Zephyr besitter.

Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra og interesse for kraftbransjen, fra kraftselskap, utstyrsleverandør eller et konsulentselskap
 • Gjerne erfaring fra drift av kraftanlegg eller vindpark
 • Nyutdannede vil også bli vurdert til stillingen
 • Interesse for klima, fornybar energi og det grønne skiftet
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på BSc- eller MSc-nivå innen elkraft, energi og miljø eller maskin
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og må kunne forstå svensk

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og proaktiv arbeidsform
 • Strukturert, ryddig, etterrettelig og vant til å dokumentere
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper på alle nivåer i en sammensatt organisasjon
 • Sosial og omgjengelig
 • Nysgjerrig, engasjert og interessert i å tilegne seg ny kunnskap

Vi tilbyr:

 • Meget selvstendig stilling innen fornybar energi i et selskap i vekst
 • Store muligheter til å påvirke egen hverdag
 • Konkurransedyktige betingelser