• Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964379
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Vil du bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig gjøre forskjell for både deg selv og andre?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Seksjonsleder Analyse & Innsats

Risiko og kunnskapsbasert tilnærming er et satsningsområde for Skatteetaten i årene fremover. Seksjon Analyse og Innsats vil være sentral i å sikre at det legges til rette for at etaten skal kunne utnytte informasjon bedre gjennom risiko- og kunnskapsbasert tilnærming, både for mer proaktiv veiledning og etterlevelsesarbeid.

Skatteetaten har et stort datagrunnlag vi ønsker å benytte bedre for å skape effektive og brukerorienterte tjenester. Vi etablerer en ny plattform for informasjon og analyse med fokus på en effektiv og sikker dataarkitektur og gode verktøy. Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv utvikling og produksjon innen datavarehus, analyse, kontroll og etterlevelse. Seksjonen har nå ca. 35 medarbeidere fordelt på 2 grupper og skal gjennom målrettet rekruttering vokse ytterligere spesielt innen analyse og etterlevelse. Med teknologier som spenner fra tradisjonelle datavarehus til intern skybasert analyseplattform og analyseplattform i sky i 2023, vil det være behov for betydelig kompetanseutvikling i årene fremover.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Innkreving & Analyse sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for og utvikling av seksjonens underdirektører
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både strategisk og operativt
 • stor grad av samarbeid med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • forretningsansvar for analyse i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens forretningsprosesser, fortrinnsvis integrert med bruk av ulike typer risikomodeller
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller inkludert leverandørstyring innen IT
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning, gjerne både prosjektorganisert og linjeleveranser
 • solid kunnskap til eller erfaring med utvikling av prediktive modeller, avanserte analyseverktøy, og/eller større datavarehus vil være en fordel
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

 
 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964379
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten