Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du bli vår nye HR-kollega ?

Departementer og direktorater

HR-avdelingen i Utdanningsdirektoratet bidrar til at vi er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass gjennom å gi god medarbeider- og lederstøtte. Som vår nye HR-kollega vil du bistå ledere og medarbeidere med rådgivning og støtte innen HR-prosesser og personalforvaltning. Stillingen vil ha et spesielt ansvar for rekrutteringsarbeidet i direktoratet. Du vil samarbeide tett med dine kollegaer i HR-avdelingen og rapportere til HR-direktøren.

HR-avdelingen har ansvar for å utvikle og forvalte direktoratets personalpolitikk, og å ivareta arbeidsgiverfunksjonen. Vi legger til rette for og gjennomfører organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling på virksomhetsnivå. HR-avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av direktoratets ansvar som lærebedrift, og for å ivareta systematisk arbeid med sikkerhet og beredskap i direktoratet. Avdelingen består av 12 engasjerte og faglig dyktige HR-medarbeidere.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


                       

Arbeidsoppgaver:

  
 • bistå ledere og medarbeidere med rådgivning og støtte innen HR-prosesser og personalforvaltning
 • bistå ledere i rekrutteringsprosesser
 • bidra i utviklingen av vårt digitale HR-system
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver 
           

  Kvalifikasjoner:

  • høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen organisasjonspsykologi, HR, ledelse eller andre relevante fagområder
  • erfaring med operativt HR-arbeid og personalforvaltning
  • erfaring med gjennomføring av rekrutteringsprosesser fra a-å
  • erfaring med bruk og utvikling av digitale HR-system, erfaring med SAP/DFØ HR er en fordel
  • innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse 
  • kunnskap om lov- og avtaleverk innenfor personalområdet
  • god skriftlig og muntlig formuleringsevne 
         

  Personlige egenskaper:

  • analytisk
  • strukturert
  • kvalitetsbevisst
  • utviklingsorientert 
  • god gjennomføringsevne
  • god til å samarbeide
  • personlig egnet 
           

  Vi tilbyr:

  • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 553.500 – 728.100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
  • gode faglige utviklingsmuligheter
  • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
  • medlemskap i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • trening i arbeidstiden
  • lokaler sentralt i Oslo sentrum