Vil du bli Solid Gruppens nye bærekraftsansvarlig og videreutvikle våre bærekraftstrategier?

Solid entreprenør AS

Bygg og anlegg

Bærekraft er en kjerne i vår strategi og et viktig premiss for alle våre prosjekter. Stillingen inngår i konsernet, og vil jobbe aktivt ute i våre prosjekter sammen med alle datterselskapene. Solid gruppen består i dag av selskapene Solid Prosjekt, Solid Entreprenør, NIPAS Entreprenør og Håndverkeriet. Stillingen rapporterer til konsernsjef i Solid Gruppen.

Til å lede arbeidet med vårt grønne skifte søker vi etter en erfaren ressurs som brenner for bærekraft, og som har de egenskaper som skal til for å løfte Solid gruppens arbeid og innsats innenfor relevante bærekraftsområder. Du skal være en pådriver for å sette agendaen og videreutvikle vår satsing på bærekraft med hensyn til klima, miljø, sosiale og økonomiske mål. Du får også en viktig rolle med å engasjere og motivere hele organisasjonen til en mer bærekraftig adferd.

Vi søker deg som har erfaring med å utvikle og implementere bærekraftstrategier i samarbeid med relevante fagmiljøer. Du må balansere det strategiske med det operative, og ha evnen til å se muligheter for Solid gruppens selskaper og prosjekter i det grønne skiftet. Du vil ha ansvar for å gjennomføre, utvikle og koordinere Solid gruppens arbeid med bærekraft.

Arbeidsoppgaver

• ivareta konsernansvaret for bærekraft, klima og miljø
• gjennomføre, utvikle, etablere og implementere bærekraftstrategi med handlingsplaner i alle ledd i vårt konsern
• koordinere og utvikle bærekraftsrapportering som innebærer å følge opp og videreutvikle gode KPI-er
• være en operativ rådgiver og pådriver for at selskapene og prosjektene i Solid gruppen legger til rette for fremtidens utslippsfrie energisystemtjenester
• kommunisere internt og eksternt til kolleger, kunder og andre viktige interessenter om vårt arbeid med bærekraft
• søke innsikt og være faglig oppdatert om relevante trender og regelkrav på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt formidler disse ut i organisasjonen
• bistå våre prosjektledere i å definere relevante mål, samt utarbeide rutiner og prosesser som sikrer at vi måler og rapporter oppnåelse av disse

Kompetanse

• Dokumenterte resultater fra helhetlig bærekraftsarbeid i relevante organisasjoner
• Erfaring med å utarbeide, koordinere og implementere bærekraftstrategi med dokumenterbare resultater
• Teknisk erfaring og forståelse for entreprenørfaget
• Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende

Personlige egenskaper


• trygg og tydelig med engasjement og gjennomføringskraft
• viser god strategisk forståelse kombinert med operativ gjennomføringskraft
• kundeorientert
• dyktig til å bygge relasjoner på ulike nivåer
• en god kommunikator
• bli motivert av våre verdier; Mennesker, Proaktiv og Langsiktig
• skaper resultater gjennom systematisk arbeid
• evner å se utvikling, drift og forvaltning i sammenheng

VI KAN TILBY

• Organisasjon med høy energi, engasjement og store ambisjoner
• Jobbe med aktive eiere som også resulterer i korte beslutningslinjer
• Godt arbeidsmiljø og gode kolleger i et nyskapende selskap med gode verdier
• Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
• Spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med alle selskapene i Solid gruppen
• Stort fokus på personlig utvikling