Ledig stilling

Lørenskog kommune

Vil du bli skolebibliotekar?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lørenskog kommune tilbyr traineestillinger for personer med nedsatt funksjonsevne, og nå er det mulighet for deg som bibliotekar på Finstad skole.  

Ordningen er for deg som har relevant utdanning for stillingen, samt en varig nedsatt funksjonsevne, og som ønsker å jobbe i Lørenskog kommune for å få arbeidserfaring. I tillegg til relevant erfaring får du kunnskap om kommunens arbeidsområder, organisering og arbeidsmåter. Traineeordningen er for deg som har langvarig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Det kreves at du bekrefter dette i søknaden. Det vil kreves åpenhet rundt din funksjonsnedsettelse også på arbeidsplassen i perioden du er ansatt slik at vi skal kunne tilrettelegge best mulig for deg. I tillegg er det ønskelig med et flerpartssamarbeid rundt tilretteleggingen, og din behandler og NAV vil være aktuelle samarbeidspartnere. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene etter behov og så langt det er mulig i forhold til kravene i stillingen.

Traineestillingen er i utgangspunktet en 80 % stilling, men stillingsprosent kan vurderes ved behov. Stillingens varighet er inntil et år.

Arbeidsoppgaver:

 • Registrering av bøker
 • Betjene utlånssystemet (bibliofil)
 • Veilede elever i å velge bøker på riktig nivå
 • Holde biblioteket ryddig og oversiktlig
 • Initiere lesekampanjer
 • Innkjøp av nye bøker
 • Motivere elever til å lese mer

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med bibliotekutdannelse eller annen relevant høyere utdannelse.
 • Erfaring fra skolebibliotek eller veiledning av elever en fordel og kan eventuelt erstatte formell kompetanse.
 • Generell erfaring med bruk av IKT er nødvendig og erfaring med utlånssystemet bibliofil er ønskelig. 
 • Kjennskap til Office 365 som arbeidsverktøy er en fordel
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse jfr. Opplæringsloven § 10-9

Personlige egenskaper:

 • Du er en ansatt som kan bygge gode relasjoner.
 • Du er målbevisst og har høye ambisjoner både på egne og barnas vegne.
 • Du tar selvstendig tak i arbeidsoppgaver.
 • Du er kreativ, fleksibel og arbeider aktivt for å finne gode løsninger.
 • Du er blid, positiv og har et godt stå-på-humør

Vi tilbyr:

 • God veiledning og oppfølging som nytilsatt
 • Kollegaer som er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer som deler kompetanse og erfaringer, - og som har humor!
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fag- og kompetanseutvikling
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter
 • Lønn iht. hovedtariffavtalen KS kap. 4

Om arbeidsplassen

Barn og unge i Lørenskog skal ha en hverdag preget av læring, vennskap og gode opplevelser i en grønn, trygg og mangfoldig kommune. Det stiller høye krav til oss som kommune, og til oss som lærere. I hverdagen har vi høyt fokus på tilpasset opplæring og inkludering, og vi har alltid elevene i sentrum.

På Finstad skole er vi opptatt av at elevene skal utvikle seg ut fra sitt ståsted. Vi jobber daglig med å forberede elevene på fremtiden gjennom bevisst jobbing med grunnleggende ferdigheter, og ved å ha fokus på dannelse. Hele skolen jobber bevisst og strukturert med læringsmiljø og sosial kompetanse, slik at alle elever skal ha best mulig utgangspunkt for å lære. LK20 er en sentral del av lærerens arbeid og vi er en Pals- skole med fokus på læringsmiljøet.  

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lørenskog kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det.