Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Vil du bli med som postdoktor i et nytt og spennende prosjekt om familiers utenforskap før, under og etter pandemien?

Forskning og utvikling

 

I FamilieForSK-prosjektet ved Område for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet er vi i startgropa på et nytt og spennende delprosjekt: The Impact of Covid-19 and Vulnerability on Exclusion from Health and Welfare (CoV-clusion). Her skal vi bruke erfaringene fra pandemien til å fremskaffe kunnskap om hvordan vi kan forebygge og hindre utenforskap for foreldre, barn og familier. Vi har ledig en toårig postdoc-stilling i prosjektet. Tema for denne stillingen vil  særlig være foreldres arbeidstilknytning før og under pandemien, og hvilken betydning denne har for foreldrefungering og barns levekår. Vi ønsker oss en faglig dyktig, engasjert, strukturert og omgjengelig person som kan være med å løfte kunnskapen om familiers vilkår og betydning for foreldre og barns helse og levekår.

CoV-clusion er et delprosjekt av det longitudinelle forskningsprosjektet Familier i Norge: Foreldreskap, Samliv og Konflikt (FamilieForSK). CoV-clusion vil benytte FamilieForSK-data som er samlet inn fra foreldre, barn og barnehagepersonale før og under pandemien, samt fra en ny datainnsamling som gjennomføres i inneværende år. I tillegg skal det koples på data om arbeidstilknytning og sosioøkonomi fra sentrale dataregistre. Stillingen vil inngå i prosjektgruppen til FamilieForSK med fire seniorforskere, to stipendiater og en koordinator. Vi er et sammensveiset og engasjert lag med gode metoderessurser i gruppa. I denne stillingen vil det benyttes spørreskjemadata fra foreldrene koplet med registerdata. Du kan lese mer om FamilieForSK her: fhi.no/studier/familieforsk

Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til publisering av vitenskapelige artikler. Prosjektet har flere internasjonale samarbeidspartnere, og det kan bli aktuelt med noe reising i forbindelse med samarbeid med disse og for å delta på internasjonale konferanser. Stillingen innebærer ikke undervisning eller annen type «pliktarbeid», så det er gode muligheter for faglig fordypning i stillingen.

FamilieForSK-gruppa og forskeren som tilsettes skal være tilknyttet en nyopprettet avdeling ved FHI med rundt 15 medarbeidere innen oppvekst og levekår, som fremskaffer kunnskap om ulike forhold i familien inkludert hvordan foreldre har det individuelt og seg imellom, omsorgsbetingelser i ulike familier og barnevern, flerkulturell bakgrunn og flukterfaringer, og hvordan disse påvirker barns utvikling og psykiske helse. Stillingen lyses ut for 2 1/2 år med mulighet for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre analyser av forskningsdata sammen med prosjektgruppa
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle resultater skriftlig og muntlig både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til å utvikle forskningen og kunnskapsgrunnlaget i prosjektet og avdelingen, særlig knyttet til betydning av levekår og arbeidslivstilknytning for familievelferd
 • Samarbeide med forskere internt på FHI og eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen sosiologi, psykologi, eller andre relevante fagfelt
 • Kompetanse og erfaring med kvantitative analyser med relevans for oppgavene i prosjektet
 • Fagkompetanse innen familiefeltet eller knyttet til betydning av levekår for foreldre og barns livskvalitet
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk
 • Kjennskap til surveydata og ønskelig med kjennskap til registerdata og helseundersøkelser

Personlige egenskaper:

 • Faglig styrke og evne til formidling
 • Selvstendighet
 • Nøyaktighet og god evne til å arbeide strukturert
 • Fleksibilitet og gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • Interesse, motivasjon og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø
 • Stilling som postdoktor avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel