Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Vil du bli lærling i Service- og administrasjonsfaget? 

Departementer og direktorater

Til deg som ønsker læreplass i Service- og administrasjonsfaget?

Utdanningsdirektoratet søker nå etter nye lærlinger i service- og administrasjonsfaget fra høsten 2023.
Dersom du ønsker en spennende læretid, med varierte arbeidsoppgaver, tett veiledning og oppfølging, oppfordrer vi deg til å søke læreplass hos oss.

En lærlingplass innen Service- og administrasjonsfaget i Utdanningsdirektoratet byr på muligheter til å lære om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Et stort og variert fagområde for å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere. 

Målet vårt er at du etter hvert skal kunne ta selvstendig ansvar for ulike oppgaver, og oppleve mestring i hverdagen. 

Direktoratet er godkjent som egen opplæringsbedrift, har lang erfaring med lærlinger innen flere lærefag, og er opptatt av god, allsidig og individuelt tilpasset opplæring. Vi kan tilby en opplærlingsarena med åtte lærlinger totalt, og med kollegaer som er engasjert og interessert i lærlingene, i tillegg er vi tilknyttet OK Stat opplæringskontor og nettverk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver:

Opplæringen og verdiskapningen skjer gjennom det daglige arbeidet og oppgavene i flere av våre fagavdelinger. Du vil få varierte arbeidsoppgaver innen service, administrasjon, arkiv og økonomi. Videre vil du få et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidet i direktoratet.

Du kommer til å lære masse og bli involvert i spennende prosjekter gjennom hele opplæringsperioden.

Kvalifikasjoner:

 • bestått Vg1 Salg, service og reiseliv - og Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon
 • det er også mulig å søke dersom du har fullført og bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet etter gammel læreplan
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • er motivert for læretiden og brenner for fagområdet
 • tar initiativ og kan jobbe selvstendig 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er pålitelig, har ordenssans og tar ansvar
 • er god til å samarbeide 
 • er løsningsorientert
 • er systematisk og nøyaktig

Gjennom opplæringen vil det være mye kontakt med mennesker, så det er viktig at du kommuniserer godt med andre. Vi ser for oss at du trives aller best i en utadvendt rolle som yter høy grad av service for virksomheten, både intern og ekstern

Vi tilbyr:

 • lønnen følger Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, med mulighet for å påvirke innhold i egen opplæring
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • muligheter for utenlandsopphold gjennom "Erasmus+ mobilitet" 
 • IA-bedrift
 • spennende arbeidsplass sentralt ved Oslo S